"Dosierung" auf Ungarisch


Dosierungadagolás


Beispieltexte mit "Dosierung"

Dosierung und Gebrauchsanweisung;alkalmazandó dózisok és a biocid termék használati utasítása;
Genaue Dosierung des Fällmittels (Eisen-Chlorid)a kicsapószer (vas-klorid) pontos adagolása
Begründung der gewählten Dosierung (mit Ergebnissen des eventuell durchgeführten Dosisfindungstests);a dózisszintek megválasztásának indoklása (ezen belül adott esetben az előszűrési vizsgálatok eredményei),
Die Ware ist für den Einzelverkauf aufgemacht (15 ml Tropffläschchen), einschließlich Hinweisen zu Dosierung und Anwendung.A terméket kereskedelmi forgalom számára kiszerelték (15 ml-es csepegtetős üvegcsében) a dózisra és felhasználásra vonatkozó tájékoztatóval.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Eisenoxiddosierungvasoxidálás
Fungi-/Herbi-/Bioizid- /Düngerdosierunggombaölő és növényirtó szerek, továbbá biocidok és trágya adagolása
Palmöl-/Wasserdosierung in Walzwerkenpálmaolaj-/vízadagolás hengerművekben
Trennmitteldosierung in Druckgießereienkenőanyag-adagolás fröccsöntödékben
Phosphatfällmittel-Dosierung mit Membranpumpen in KläranlagenFoszfát kicsapószer adagolása membránszivattyúkkal szennyvíztisztító berendezésekben
Die Dosis von Harnstoff im Futter sollte nach und nach bis zur Höchstdosierung gesteigert werden.A takarmányok karbamidtartalma fokozatosan emelendő a maximális szintig.
Der zuerst erreichte Grenzwert beendet die chargische Zudosierung für den nächsten Bearbeitungszyklus.Az első határérték elérésekor befejeződik az anyag adagonkénti hozzávezetése a következő feldolgozási ciklushoz.
Die Anwendung Phosphatfällmittel-Dosierung mit Membranpumpen in Kläranlagen sind in folgenden Branchen zu findenA foszfát kicsapószerek szennyvíztisztító berendezésekben történő membránszivattyúsadagolását a következő szakterületeken alkalmazzák
In Bezug auf Getreide darf nur die Frühjahrsbehandlung in Dosierungen von höchstens 800 g Wirkstoff/Hektar je Ausbringung zugelassen werden.A gabonafélék estében csak a tavasszal történő használat engedélyezhető, maximum 800 g hatóanyag/hektár adagolással.