"Dokumentation" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Dokumentationdokumentáció

Beispieltexte mit "Dokumentation"

Dokumentation Handhabungsgerätdokumentáció az alkatrészberakóhoz
technische Dokumentationműszaki dokumentáció
Dokumentation und DokumentenlenkungDokumentáció és a dokumentumok kezelése
Dokumentation Handhabungssystem Batterieakkumulátor berakórendszer dokumentációja
Dokumentation Handhabungssystem Kardanwellekardántengelyberakó rendszer dokumentációja
Dokumentation Handhabungssystem Panoramadachemelőszerkezet panorámatető dokumentációja
technische Dokumentation ÜbersetzungMűszaki dokumentáció fordítása
Dokumentation und Anforderungen unter KontrolleA dokumentáció és a követelmények ellenőrzése
Dokumentation über das/die Verfahren für interne AuditsA belső ellenőrzési eljárás(ok) dokumentálása
Dokumentation über das/die Verfahren für Beschwerden und KlagenA panasz- és jogorvoslati eljárás(ok) dokumentálása
Dokumentation über das/die Verfahren für die ManagementbewertungA vezetői ellenőrzési eljárás(ok) dokumentálása
Dokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von AufzeichnungenA nyilvántartások ellenőrzési eljárásának (eljárásainak) dokumentálása
Dokumentation zum Einbau eines typgenehmigten Zweistoffmotors in ein FahrzeugTípusjóváhagyásban részesített, vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésének dokumentációja
Dokumentation über das/die Verfahren für Korrektur- und VorbeugungsmaßnahmenA korrekciós és megelőző intézkedési eljárás(ok) dokumentálása
Erzreserve ohne zugängliche Dokumentation.Érckészlet hozzáférhető dokumentáció nélkül.
Internationale Vereinigung für DokumentationNemzetközi Dokumentációs Szövetség
Repräsentative Stichproben der technischen Dokumentationreprezentatív mintavétel a műszaki dokumentációból;
kleinere Änderungen im Quellcode oder in der Dokumentation.a forráskódok vagy a dokumentáció kisebb módosításai.
Europäisches Zentrum für Parlamentarische Wissenschaft und DokumentationAz Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ
Die Genehmigungsbehörde verlangt vom Hersteller die Einreichung einer Dokumentation.A típusjóváhagyó hatóság előírja, hogy a gyártó dokumentációcsomagot nyújtson be.
Ingenieure, Techniker, technische Redakteure sowie Fach- und Führungskräfte aus Marketing, Vertrieb und der technischen Dokumentation.Mérnökök, technikusok, műszaki szerkesztők, valamint szakemberek és vezető beosztású dolgozók a marketing, az értékesítés és a műszaki dokumentálás területéről.
Alle Angaben in der Dokumentation vorhandenA dokumentáció tartalmaz minden adatot.
Beschaffung von Dokumentation und ArchivierungDokumentumok beszerzése és archiválás
vereinfachte Dokumentation während des Flugs,egyszerűsített repülési dokumentáció használata;
Diese Dokumentation muss Folgendes enthalten:‘Ennek a dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:«
Beiliegende Dokumentation des Herstellers beachten.Figyelembe kell venni a gyártó mellékelt dokumentációját.
Diesbezüglich wurde jedoch keine Dokumentation vorgelegt.Ennek alátámasztására azonban semmilyen dokumentumot nem nyújtottak be.
Beschaffung von Informationen, Dokumentation und ArchivierungAdatszerzés, dokumentálás és archiválás

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Elektrodokumentationelektromossági dokumentáció
Pneumatikdokumentationpneumatikus berendezés dokumentáció
Gesamtdokumentationsverzeichnisösszesített dokumentumjegyzék
Dokumentationswerkzeugdokumentációs eszköz
Dokumentationssystemdokumentációs rendszer
Inhalt der Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationA farmakovigilancia-rendszer törzsdokumentációjának tartalma
Firma / Dokumentationsbevollmächtigtercég/a dokumentációért felelős meghatalmazott
Dokumentationen zu den EinzelmaschinenAz egyes gépekre vonatkozó dokumentációk
Dokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von DokumentenA dokumentumok ellenőrzési eljárásának (eljárásainak) dokumentálása
Dokumentation über Akkreditierung(en), die für diesen Antrag relevant ist/sindA kérelem vonatkozásában jelentőséggel bíró akkreditáció(k) dokumentációja
Dokumentation über Interessenkonflikte und Verfahren/Form der Lösung potenzieller KonflikteAz összeférhetetlenség, illetve a potenciális összeférhetetlenség feloldására vonatkozó eljárás/formanyomtatvány dokumentálása
Dokumentation der nach der Zulassung bestehenden Verpflichtungen, die als Zulassungsbedingung auferlegt wurden.a forgalombahozatali engedély megadásához előírt, engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági kötelezettségek dokumentációja.
Dokumentation über das Verfahren zur Gewährleistung einer laufenden Überwachung der Kompetenzen und LeistungsüberwachungA szakmai alkalmasság és a teljesítmény folyamatos nyomon követését biztosító eljárás dokumentálása
Dokumentation über Verfahren zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, einschließlich Schutz eigentumsrechtlich geschützter DatenA szakmai titoktartási eljárás ismertetése, beleértve a szellemi tulajdont képező adatok védelmét
Inhalt des Anhangs zur Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationA farmakovigilancia-rendszer törzsdokumentációja mellékletének tartalma
Die Dokumentation muss u. a. Folgendes umfassen:Ennek a dokumentációnak többek között a következőket kell tartalmaznia:
Prüfung der zum Antrag vorgelegten Dokumentation;a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;
Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und ArchivierungDokumentációs, könyvtári és archiválási költségek
Ein Lastkettenwechsel ist ein dokumentationspflichtiger Vorgang!Az emelőláncok cseréjét kötelező jelleggel dokumentálni kell!
Die erweiterte Dokumentation muss folgende Informationen enthalten:A részletes dokumentációcsomag a következő információkat tartalmazza:
Prüfung der Dokumentation (Handbücher, Verfahrensvorschriften usw.),a dokumentáció értékelése (kézikönyv, eljárások, stb.);
Die Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthält mindestens alles Folgende:A farmakovigilancia-rendszer törzsdokumentációja legalább a következő elemek mindegyikét tartalmazza: