"Dienst" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Dienstszolgálat

Beispieltexte mit "Dienst"

öffentlicher Dienstközszolgálat
diplomatischer Dienstdiplomáciai hivatal
Europäischer Auswärtiger DienstEurópai Külügyi Szolgálat
Europäischer öffentlicher Diensteurópai közszolgálat
internationaler öffentlicher Dienstnemzetközi közszolgálat
Dienst auf Abruf, wie Bereitschaft oder Reserve, mit anschließendem Flugdienst undrepülési szolgálati időt követő ügyeleti szolgáltat, pl. készenlét vagy tartalék szolgálat, és
Gericht für den öffentlichen DienstKözszolgálati Törvényszék
Ansprüche im Zusammenhang mit dem DienstA szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
Jeder für Menschen bereitgestellte Dienst.Személyeknek nyújtott szolgáltatás.
Einzelplan X: Europäischer Auswärtiger DienstX. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)
Einzelplan X — Europäischer Auswärtiger DienstX. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
Vergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem DienstA szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások
Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem DienstJuttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor
Ort, an dem der Dienst angeboten wird.A szolgáltatásnyújtás helye.
Europäischer Auswärtiger Dienst [27]Európai Külügyi Szolgálat [27]
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst des OrgansAz intézménynél aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások
bei dem Technischen Dienst ein weiteres Gutachten anfordern.új vizsgálati jegyzőkönyvet kér a műszaki szolgálattól.
Ausgaben für Personal im aktiven Dienst in den Delegationen der UnionAz uniós küldöttségeknél aktív állományban foglalkoztatott bizottsági alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Das Gericht für den öffentlichen Dienst entscheidet über die Kosten.A költségekről a Közszolgálati Törvényszék határoz.
im Dienst befindliche Flugbegleiter nicht bei ihren Aufgaben behindern.nem akadályozzák munkájuk végzésében a szolgálatot teljesítő légiutas-kísérőket.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Notdienstügyelet
Dienstbotecseléd
Wehrdienstkatonai szolgálat
Postdienstpostai szolgáltatás
freiwilliger Wehrdienstönkéntes katonai szolgálat
öffentlicher Schuldendienstállamadósság törlesztése
Bediensteter (EU)alkalmazott (EU)
öffentliche Dienststelleközszolgáltatás
unentgeltliche Dienstleistungingyenes szolgáltatás
freier Dienstleistungsverkehrszolgáltatásnyújtás szabadsága
automatisierte Bankdienstleistungelektronikus banki szolgáltatás
Dienstleistung gegen Entgeltpénzért nyújtott szolgáltatás
Dienstleistungsexporte — vierteljährlichSzolgáltatásexport – negyedéves
Dienstleistungsimporte — vierteljährlichSzolgáltatásimport – negyedéves
Arbeitnehmer im Auslandsdienstkülföldre kirendelt munkavállaló
Wehrdienst für Frauennői katonai szolgálat
Analyse des BasisdienstesAz alapszolgáltatás elemzése
Analyse des ZusatzdienstesA kiegészítő szolgáltatás elemzése
Handel und Dienstleistungenkereskedelem és szolgáltatások
Güter und Dienstleistungenáruk és szolgáltatások
Dienstleistungen im Bereich Bildungoktatási szolgáltatások:
Dienstleistungen für das GemeinwesenKözösségi szolgáltatások nyújtása
Dienstreisekosten des Hohen Vertreters,a főképviselőnél felmerült kiküldetési költségek,
Dienste für Luftfahrzeuge in einer NotlageSzolgáltatás vészhelyzetben lévő légi járművek számára
Dienstzeitaufwand (siehe Paragraphen 66-112).a szolgálat költsége (lásd a 66–112. bekezdést);
Dienstreise- und Fahrtkosten sowie NebenkostenKiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások
Dienstleistungen von religiösen Vereinigungenvallási szolgáltatások
Hilfsleistungen für den ÜbersetzungsdienstA fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások
Beim Angebot neuer Dienste.Új szolgáltatások nyújtása esetén
Urlaub im dienstlichen interesseA szolgálat érdekében történő szabadságra küldés
Mit Sozialschutz befasste Dienste.Szociális védelemmel kapcsolatos szolgáltatások.
Art der erbrachten Dienstleistung;a nyújtott szolgáltatás típusa;
für die monatlichen Dienstbezüge:a havi alapilletmény tekintetében:
Kauf von Waren und DienstleistungenÁruk és szolgáltatások vásárlása
operative Dienste des Flugplatzes unda repülőtér-üzembentartási szolgáltatások; és