"Devisen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Devisendeviza

Beispieltexte mit "Devisen"

Die Transaktionen in Devisen der neubewertbaren Konten werden mindestens bei jedem Rechnungsabschluss neu bewertet.Olyan devizaügyletek esetében, ahol lehetőség nyílik a felértékelésre, legalább az elszámolások zárása alkalmával el kell végezni a felértékelést.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Devisenkontrolleárfolyam-szabályozás
Devisenrechtértékpapírjog
Golddevisenstandardarany-deviza standard
Devisenmarktdevizapiac
Devisengeschäftdevizaügylet
devisenrechtliche Beschränkungdevizakorlátozás
freier Devisenmarktszabadpiac
geregelter Devisenmarktszabályozott piac
Devisengeschäfte (zu Investmentzwecken)hitel-nemteljesítési csereügyletek
Devisenreserven (von konvertiblen Fremdwährungen)Devizatartalékok (konvertibilis devizában)
Gewinne abzüglich Verluste aus dem Devisenhandel;Devizaműveletekből származó nyereségek és veszteségek különbözete;
Finanzderivate (netto, Marktwerte): Devisentermingeschäfte,származtatott pénzügyi eszközök (nettó, piaci árhoz viszonyított)
der Saldo von Devisenkonten regelmäßig in Euro umgerechnet wird.az eurótól eltérő valutában vezetett számlák egyenlegét rendszeres időközönként átváltsák euróra.
Nettobeträge, die bei der zukünftigen Abwicklung von Wertpapiergeschäften oder Devisentransaktionen zu zahlen sind.értékpapírokkal vagy devizaátváltási műveletekkel kapcsolatos tranzakciók jövőbeli elszámolása során fizetendő nettó összegek
Nach jüngsten Feststellungen erhielten einige große Geschäftsbanken in der VR China Zugang zu staatlichen Devisenreserven.A legutóbbi megállapítások szerint néhány nagy kínai kereskedelmi bank hozzáférhetett az állami valutatartalékokhoz [69].
Für die meisten größeren Währungen gibt es aktive Devisenmärkte und die Kurse werden täglich in der Wirtschaftspresse veröffentlicht.A legtöbb fontos pénznemre vonatkozóan léteznek aktív tőzsdék és az árakat naponta közlik a pénzügyi kiadványok.