"Design" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Designdesign

Beispieltexte mit "Design"

Nationales eingetragenes Design (ND)Nemzeti formatervezési minta (ND)
International eingetragenes Design (ICD)Nemzetközi formatervezési minta (ICD)
Für jede Softwarekomponente sind Dokumente zu liefern, die Spezifikation und Design beschreiben.A szoftver valamennyi alkotóeleméhez specifikációt és a tervet tartalmazó dokumentumot kell mellékelni.
Technik und kreatives Design können zu möglichen Abwehrreaktionen einen bedeutenden Beitrag leisten.A technológia és a kreatív tervezés jelentős mértékben elősegítheti a válaszlépések megtételét.
Forschungs- und Innovationsprozesse in KMU (einschließlich Gutscheinprogrammen, Innovationen in den Bereichen Verfahren, Design und Dienstleistung sowie sozialer Innovationen)Kutatási és innovációs folyamatok a kkv-kben (ideértve az utalvány alapú programokat, a folyamat-, a tervezési és a szolgáltatás-innovációt, valamint a szociális innovációt)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Designerinformatervező
Ökodesign-Anforderungen an WasserpumpenA vízszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények
ÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN AN WARMWASSERBEREITERA VÍZMELEGÍTŐK KÖRNYEZETTUDATOS TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
ÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN AN WARMWASSERSPEICHERA MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK KÖRNYEZETTUDATOS TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
Design, Konzeption,Technische Realisierung und verantwortlich für den InhaltTerv, koncepció, műszaki megvalósítás és a tartalomért felelős személy
das Unternehmen die Designation zurückzieht.az egység visszavonja a megjelölést.
im Einvernehmen mit dem designierten Präsidenten der Kommission —amelyet a Bizottság kijelölt elnökével közös megegyezéssel hozott
Die Ökodesign-Anforderungen treten nach folgendem Zeitplan in Kraft:A környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkalmazni:
Lande- und Startbahnkennung (Arrival and Departure Runway Designator);érkezési és indulási futópálya kódja;
Studiendesign: wichtigste Elemente des Studiendesigns und Begründung ihrer AuswahlVizsgálati elrendezés: a vizsgálati elrendezés fő elemei és a választás indoklása.
Sie übermittelt dem Ökodesign-Konsultationsforum die Ergebnisse dieser Überprüfung.“A felülvizsgálat eredményeit a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé kell tárni.”
die Bohrlochintegrität durch Bohrlochdesign, Bau- und Integritätsprüfungen gewährleisten.a kutak tervezése, megépítése és integritásvizsgálata révén biztosítsák azok épségét.