"Defizit" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Defizitdeficit

Beispieltexte mit "Defizit"

Defizit (–) bzw. Überschuss (+)Szám és lineáris kapcsolat Hiány (–) vagy többlet (+)
Defizit aus früheren GeschäftsjahrenElőző számviteli időszakok hiánya
Aus dem vorhergehenden Haushaltsjahr übertragenes DefizitAz előző pénzügyi évről áthozott hiány
Das gesamtstaatliche Defizit 2014 darf 4 % des BIP nicht übersteigen.az államháztartási hiány 2014-ben nem haladhatja meg a GDP 4 %-át.
Das konsolidierte Defizit des Sektors wurde seit 2010 erheblich gesenkt.Az ágazat konszolidált hiányát 2010 óta jelentősen csökkentették.
Defizit besteht.Az átfogó értékelés alapján megállapítást nyert, hogy Magyarországon túlzott hiány áll fenn.
Defizit besteht.Az általános értékelésből az a következtetés vonható le, hogy Horvátországban túlzott hiány áll fenn.
Defizit besteht.Az átfogó értékelés alapján megállapítást nyert, hogy Görögországban túlzott hiány áll fenn.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Haushaltsdefizitköltségvetési hiány
Demokratiedefizitdemokráciadeficit
Bewegungsdefizitmozgáshiány
zum Bestehen eines übermäßigen Defizits in Griechenlanda túlzott hiány fennállásáról Görögországban
über das Bestehen eines übermäßigen Defizits in Kroatiena Horvátországban fennálló túlzott hiányról
Ein positives Vorzeichen bedeutet defizitsenkende Maßnahmen.A pozitív előjel hiánycsökkentő intézkedéseket jelöl.
Sowohl profitable als auch defizitäre Strecken wurden gestrichen.Nyereséges és veszteséges útvonalak egyaránt eltörlésre kerültek.
In Riga bestehen ein Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefizite.Ugyanakkor Rigában munkaerőhiány van, főleg szakképzett munkásokban.
Finanzierungsüberschuss (+)/-defizit (–) nach Teilsektor (% des BIP)Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (‒) alszektoronként (a GDP %-ában)
defizite und Fehlqualifizierungen zu überwinden.a szakképzettségi hiányosságok és a szakmák hibás párosításának leküzdése külön kihívást jelent.