"Chrom" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Chromkróm

Beispieltexte mit "Chrom"

weniger als 5,2 GHT Chromkevesebb mint 5,2 % krómot,
Einige dieser Teile enthalten geringe Mengen von Blei, Cadmium und sechswertigem Chrom.Ezen alkatrészek egyes típusai kis mennyiségben ólmot, kadmiumot és hat vegyértékű krómot tartalmaznak.
Sechswertiges Chrom und Chrom(VI)-VerbindungenHat vegyértékű króm és vegyületei
mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogenKróm-oxiddal, vagy krómmal és króm-oxiddal lemezelve vagy bevonva
Rückgewinnung von Chrom zur Wiederverwendung in der GerbereiA króm visszanyerése a cserzőüzemben történő újrafelhasználás céljából
Legierungen mit mehr als 25 Gew.-% Nickel und 20 Gew.-% Chrom oderTömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek; vagy
Rückgewinnung von Chrom zur Wiederverwendung in anderen IndustrienA króm visszanyerése másik iparágban történő újrafelhasználás céljából
Vorhandensein von Chrom (VI) in der Beschichtung der Standardverbindungselemente,a normál kötőelemek bevonatában található króm VI;
Weißbleche, lackiert; mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogene Erzeugnisse, lackiertÓnozott lemez és termék, króm-oxiddal vagy krómmal és króm-oxiddal lemezelve vagy bevonva, lakkozva

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Achromatakromát
Auxochromauxokrom
Chromophobiekromofóbia
X-ChromosomX kromoszóma
Y-ChromosomY kromoszóma
Chromgehalt des Profilelements.A talajszelvény krómtartalma.
Chrom-(III)-Sulfat und sein Hexahydratkróm(III)-szulfát és hexahidrátjai
Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydratkróm(III)-klorid és hexahidrátjai
Chromgehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.A talaji származtatású objektum krómtartalma.
Chrom-, Mangan-, Blei- und Kupferoxide und -hydroxideKróm-, mangán-, ólom-, réz-oxidok, és -hidroxidok
Chromlegierungen mit einem Nickelgehalt von mehr als 10 GHTKrómötvözet több mint 10 tömegszázalék nikkeltartalommal
Chromstähle dürfen jedoch höhere Kohlenstoffgehalte aufweisen.A krómacél azonban ennél nagyobb arányban is tartalmazhat szenet.
mehr als 10 GHT Chrom,több mint 10 % krómot,
Aceton für die Chromatographie,Aceton, kromatográfiás minőség.
Toluol für die Chromatographie,Toluol, kromatográfiás minőség.
n-Hexan für die Chromatographie,n-hexán, kromatográfiás minőség.
Ethylether für die Chromatographie,Dietil-éter, kromatográfiás minőség.
Elektronische Hydrometer, Hygrometer, PsychrometerElektronikus hidrométer, higrométer és pszichrométer
Gaschromatographische Analyse der FettsäuremethylesterA zsírsavak metil-észtereinek gázkromatográfiás elemzése