"Chance" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Chanceesély

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Förderung der Chancengleichheit und NichtdiskriminierungAz esélyegyenlőségnek és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az előmozdítása
Wurden im Wesentlichen alle Risiken und Chancen übertragen?Lényegében átadott az egység minden kockázatot és hasznot?
Ermittlung neuer Absatzmöglichkeiten oder anderer Marktchancen;az új felvevőpiacok vagy más kereskedelmi lehetőségek azonosítása,
Wurden im Wesentlichen alle Risiken und Chancen zurückbehalten?Lényegében megtartott az egység minden kockázatot és hasznot?
Verknüpfung der regionalen Entwicklung mit europäischen ChancenA regionális fejlesztés összekapcsolása az európai lehetőségekkel
Anzahl der Teilnehmer mit besonderen Bedürfnissen oder geringeren ChancenA sajátos igényekkel vagy kevesebb lehetőséggel bíró résztvevők száma
Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung und Förderung der ChancengleichheitA megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása