"Budget" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Budgetbüdzsé

Beispieltexte mit "Budget"

Budget eines bestimmten Jahres nicht ausgeschöpft, kann der Restbetrag auf das Folgejahr vorgetragen werden.Amennyiben az egyik év költségvetését nem használták fel teljesen, a fennmaradó összeget átvihették a következő évre.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Sozialbudgetszociális költségvetés
Familienbudgetcsaládi költségvetés
Gemeindebudgethelyi költségvetés
Budgeting-Systemköltségvetés-tervezési rendszer
europäisches Sozialbudgeteurópai szociális költségvetés
Rechtsgrundlage und JahresbudgetsJogalap és éves költségvetések
Budgetierung, Finanzierung, Rechnungsstellung (Aufgabe der Zentralbanken des Eurosystems) und sonstige laufende AufgabenKöltségvetési, finanszírozási, számlázási (eurorendszerbeli KB feladat) és más igazgatási feladatok
Höchstbudget für den Auftrag;a szerződéshez rendelkezésre álló maximális költségvetés;
sachliche Spezialität des Budgetsköltségvetési egyediség
Artikel 186 Einsatz von Budgethilfen186. cikk A költségvetés támogatásának alkalmazása
ist sich der möglichen Vorteile von Budgethilfen durchaus bewusst;elismeri a költségvetés-támogatás potenciális előnyeit;
Dazu sollte, soweit möglich und zweckmäßig, Budgethilfe eingesetzt werden.E célból, amennyiben az megvalósítható és megfelelő, költségvetés-támogatást kell alkalmazni.
Aufschlüsselung des Budgets nach Unternehmen, Forschungszentren, Hochschulen:Adjon részletezést a cégek, kutatóközpontok és egyetemek költségvetéséről:
Budgethilfe.Az uniós pénzügyi támogatást elsősorban költségvetés-támogatás formájában kell nyújtani.