"Breite" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Breiteszélesség

Beispieltexte mit "Breite"

Breite der Hinterachse;a hátsó tengely hossza;
Breite des Kühlungskanals (Belüftungskanals)Hűtőcsatorna (szellőzőcső) szélessége
Breite Kategorie von Bergbautätigkeiten, bei denen der Boden und das Gestein über der Lagerstätte (der Abraum) abgetragen werden.A bányászat olyan tágabb kategóriája, amely során az ásványtelep feletti talajt és kőzetet (a fedőréteget) eltávolítják.
Schwarzer Heilbutt in NAFO-Untergebiet 1 — südlich von 68° nördlicher BreiteGrönlandi laposhal a NAFO 1 alterületen – é. sz. 68°-tól délre
Die horizontalen Winkel β entsprechen der geografischen Länge und die vertikalen Winkel α der geografischen Breite.A β vízszintes szög a hosszúságnak, az α függőleges szög a szélességnek felel meg.
Die Breite des Kanals.A vezetékcsatorna szélessége.
Lichte Breite des GangbordesAz oldalfedélzet teljes szélessége
andere, mit einer Breite vonMás, melynek szélessége
mit einer Breite von 500 mm,500 mm szélességű,
Die Breite des Bodenschatzes.Az Earth Resource szélessége.
B Breite der ReibungsoberflächeB Súrlódó felület szélessége
einer Breite von 21 mm (± 0,1 mm),21 mm (±0,1 mm) szélességgel,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

FeldbreiteMezőszélesség
Bandbreiteingadozási sáv
ausbreitenszéttár
unterbreitenterjeszt
Maß Hakenbreitehorogszélesség méret
Sport, insbesondere Breitensport.sport, különös tekintettel az alulról szerveződő sportra.
Bildspeicher-Bandbreite = Datenrate × DatenbandbreiteKeretpuffer sávszélessége = adatátviteli sebesség × adatszélesség
E Außenbreite der TrommelE Dob külső szélessége
In der Breite und der Höhe:Szélesség és magasság tekintetében:
Es ist der breiteste Reifen zu wählen.A legszélesebb gumiabroncsot kell választani.
Zusätzlich gilt in Richtung der Breite:Emellett a szélesség tekintetében:
mit einer Breite von 150 cm oder wenigerLegfeljebb 150 cm szélességű
Die ESMA unterbreitet der Kommission BerichteAz EÉPH jelentés nyújt be a Bizottságnak:
In Richtung der Breite: keine besondere Vorschrift.Keresztirányban: nincs különleges követelmény.