"Bosnien" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

BosnienBosznia

Beispieltexte mit "Bosnien"

Bosnien und HerzegowinaBosznia és Hercegovina
Bosnien und Herzegowina (Banja Luka)Bosznia-Hercegovina (Banja Luka)
Die Operation ist Teil einer eng koordinierten Präsenz der EU in Bosnien und Herzegowina.A művelet az EU bosznia és hercegovinai jelenlétének szorosan összehangolt részét képezi.
Versender (Name und vollständige Anschrift)ZEUGNIS Nr. 0000 Original BOSNIEN UND HERZEGOWINA2.Feladó (teljes név és cím)0000. sz. IGAZOLÁS Eredeti BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA2.
über die Einleitung der militärischen Operation der Europäischen Union in Bosnien und Herzegowinaaz Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletének megkezdéséről
Entwicklung eines einheitlichen Wirtschaftsraums in Bosnien und Herzegowina Einsetzung eines Wettbewerbsrats.A bosznia-hercegovinai egységes gazdasági térség kialakítása Létre kell hozni a Versenytanácsot.
Weiterhin Gewährleistung des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen innerhalb Bosnien und Herzegowinas.Továbbra is biztosítani kell az áruk és szolgáltatások szabad mozgását Bosznia-Hercegovina területén.
Diese Operation ist Teil des allgemeinen Europäischen Raumentwicklungskonzepts (EUREK) in Bosnien und Herzegowina.Ez a katonai művelet az átfogó bosznia és hercegovinai EBVP-misszió részét képezi.
Insbesondere Verabschiedung und Durchführung von Rechtsvorschriften über den Rückführungsfonds von Bosnien und Herzegowina.Különösen ki kell dolgozni, el kell fogadni és végre kell hajtani egy, a Bosznia-Hercegovinai Menekült-visszatérési Alapra vonatkozó jogszabályt.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Verbesserung der Zusammenarbeit mit Bosnien und Herzegowina und Kroatien bei der Erleichterung der Rückkehr.A visszatérések lehetővé tétele érdekében meg kell erősíteni az együttműködést Bosznia-Hercegovinával és Horvátországgal.
Grundlagen für das Mandat des EU-Sonderbeauftragten sind die politischen Ziele der EU in Bosnien und Herzegowina.Az EUKK megbízatása az EU bosznia és hercegovinai politikai célkitűzésein alapul.
Der Rat gewährleistet eine höchstmögliche Kohärenz und Effizienz der Maßnahmen der EU in Bosnien und Herzegowina.A Tanács biztosítja az EU Bosznia és Hercegovinában tett erőfeszítéseinek maximális koherenciáját és hatékonyságát.
zur Änderung des Beschlusses 2011/173/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Bosnien und Herzegowinaa bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról
Darüber hinaus kommt Bosnien und Herzegowina für Finanzierungen aus Mehrländerprogrammen und horizontalen Programmen in Betracht.Bosznia-Hercegovina további támogatásokhoz jut a több országra irányuló és a horizontális programokból.
unbeschadet der Gemeinschaftszuständigkeit für die politische Gesamtkoordination der EU-Politik in Bosnien und Herzegowina Sorge zu tragen;a Közösség hatáskörének sérelme nélkül, elősegíti az EU átfogó politikai koordinációját Bosznia és Hercegovinában;
Wahlvorbereitung Bosnien und Herzegowina sollte die volle organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Kommunalwahlen 2004 übernehmen.A választások előkészítése Bosznia-Hercegovina teljes mértékben felel a 2004-es helyhatósági választások megszervezésért és finanszírozásáért.