"Bildung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Bildungoktatás
Bildungművelődés

Beispieltexte mit "Bildung"

berufliche Bildungszakképzés
außerschulische Bildungiskolarendszeren kívüli oktatás
Recht auf Bildungoktatáshoz való jog
Zugang zur Bildungoktatásba való bejutás
Kinderbetreuung und BildungGyermekgondozás és oktatás
kurzzeitige tertiäre Bildungrövid képzési idejű felsőfokú oktatás
Bildung einer Stichprobe der UnionsherstellerMintavétel az uniós gyártók körében
Bildung einer Stichprobe der ausführenden HerstellerMintavétel az exportáló gyártók esetében
Bildung einer Stichprobe der unabhängigen EinführerMintavétel a független importőrök körében
Bildung einer Stichprobe der ausführenden Hersteller in der VR ChinaMintavétel a kínai exportáló gyártók körében
Allgemeine und berufliche BildungOktatás és szakképzés
Dienstleistungen im Bereich Bildungoktatási szolgáltatások:
Europa 2020 Kernziele im Bereich BildungAz Európa 2020 kiemelt oktatási céljai
Zusammenarbeit mit Drittländern auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen BildungEgyüttműködés harmadik országokkal az oktatás és szakképzés terén
Diese Richtlinie gilt weder für den Inhalt von Medien und Werbung noch im Bereich der Bildung.Ez az irányelv nem vonatkozik a média tartalmára, a hirdetésekre, illetve az oktatásra.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Primarschul-, Sekundarschul-, Hochschul-, Erwachsenen- und sonstigen Bildung.Alap-, közép- és felsőfokú, felnőtt- és más oktatási szolgáltatások.
Mit tertiärer Bildung (ISCED 5 bis 8)*felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező személyek*,
Zur Bildung der Kontur verwendete Isolinie.A domborzatábrázoláshoz használt izovonalak.
nichttertiäre Bildung nach dem Sekundarbereichközépfokút követő, de nem felsőfokú oktatás
Keine Materialen mit Bildung von toxischen Spaltproduktennem olyan anyagok, amelyek toxikus bomlástermékeket képeznek
Natürlich kann Bildung auch einen kulturellen Aspekt haben.Az oktatásnak természetesen lehet kulturális vonatkozása.
Internationales Zentrum für europäische Bildung (CIFE) in Nizza;az Európa-tanulmányok Nemzetközi Központja (CIFE), Nizza;
Infrastruktur für die frühkindliche Betreuung, Bildung und ErziehungA koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz kapcsolódó infrastruktúra

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Abbildungábra
Bildungsurlaubtanulmányi szabadság
Bildungskostenoktatási költség
Wüstenbildungsivatag
Ausbildungsdauertanulmányok időtartama
siehe Abbildunglásd a ábrát
berufliche Weiterbildungszakmai továbbképzés
postakademische Ausbildungposztgraduális oktatás
Nachbildung Türscharnieraz ajtópántok utánzata
Internationales Bildungsbüroaz UNESCO Nemzetközi Oktatási Irodája
Bildungs- und Forschungseinrichtungen.oktatási és kutatási intézmények.
siehe vorherige Abbildunglásd az előző ábrát
ständige berufliche Weiterbildungfolyamatos szakmai továbbképzés
Umfassende landwirtschaftliche Ausbildungátfogó mezőgazdasági képzettség.
siehe Abbildung untenlásd az alsó ábrát
Stufe des Bildungssystemsoktatási szint
Ausbildung am Arbeitsplatzmunkahelyi képzés
Demokratisierung des Bildungswesensaz oktatás demokratizálása
Nachbildung Anlageflächen Kotflügelsárvédő felfekvési felületeinek utánképződése
Bildungsraum und Bildungsmillieu in der Lithosphäre.A Föld szilárd talajának felszíne alatti földtani környezetek.
Bildungsraum und Bildungsmillieu an der Erdoberfläche.A Föld szilárd talajának felszínén található földtani környezetek.
Bildungsausgaben sind die die Gesamtausgaben von Studierenden.A tanulmányi célú utazásokkal kapcsolatos költekezés a diákok összes kiadásaként van definiálva.
Bildungsausgaben nach ISCED-Stufen, Quellen und Transaktionsarten:Az oktatásra fordított kiadások ISCED-szint, forrás és ügylettípus szerint:
Bildungsraum und Bildungsmillieu außerhalb der Erde oder ihrer Atmosphäre.A Földön és atmoszféráján kívüli helyről származó anyag.
Bildungsinfrastruktur (berufliche Aus- und Weiterbildung sowie Erwachsenenbildung)A szakképzéshez, képzéshez és a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra
Bildungsinfrastruktur (Schulbildung – Primarschulen und allgemeinbildende Sekundarschulen)Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra (alapfokú és általános középfokú oktatás)
von der Größe der Abbildungaz ábrázolás mérete; vagy
Europäische Stiftung für BerufsbildungEurópai Képzési Alapítvány
Förderung des Fachwissens und der AusbildungA szakértelem és a képzés fejlesztése
Platinen, Nadeln und andere Waren zur MaschenbildungPlatina, tű és más eszköz szemképzéshez
Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und sonstige FortbildungTovábbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések
Unterstützung von Wissensmanagement sowie Aus- und Fortbildunga tudásmenedzsment, az oktatás és a képzés ügyének előmozdítása
Zusammenarbeit mit der Europäischen Stiftung für BerufsbildungAz Európai Képzési Alapítvánnyal (ETF) folytatott együttműködés
kompakt mit leichter Lochbildung;tömör, enyhén lyukacsos;
gegebenenfalls Abbildungen dieser Waren.adott esetben ezen áruk képeit.
anderweitig nicht genannte Bildungsgängemáshova nem sorolt oktatás
Bachelor- oder gleichwertiger Bildungsgangalapképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás
Hilfsdienstleistungen für das Bildungswesenaz oktatáshoz kapcsolódó kisegítő szolgáltatások
Internationales Institut für BildungsplanungNemzetközi Oktatásügyi Tervező Intézet
Für Bildungsangelegenheiten zuständige Verwaltungsbehörden.Oktatásüggyel foglalkozó közigazgatási hivatalok.