"Bilanz" auf Ungarisch


Bilanzmérleg


Beispieltexte mit "Bilanz"

passive Bilanzfizetési mérleg hiánya
Bilanz (monatliche Bestände)Mérleg (havi állományok)
Bilanz (vierteljährliche Bestände)Mérleg (negyedéves állományok)
Bilanz investitions-gebundener TransaktionenBeruházási ügyletek egyenlege
Bilanz nicht-investitions-gebundener TransaktionenNem beruházási ügyletek egyenlege
Bilanz der nationalen Reserve zu Beginn des laufenden Jahres (= Ende des Vorjahres)A nemzeti tartalék egyenlege az év elején (= megelőző év végén)
Bewirtschaftung des Kreditbestands in der Bilanz von DMAA DMA mérlegében szereplő, fennálló hitelállomány kezelése
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

die Nettobeträge, die in der Bilanz dargestellt werden;a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban bemutatott nettó összegek;
Bei einem Rückgang der Einnahmen ist die Bilanz negativ.Csökkenő bevétel esetében az egyenleg negatív. H.
Wert, zu dem ein Vermögenswert in einer Bilanz geführt wirdAz az érték, amelyen egy eszközt a mérlegben nyilvántartanak.
Für die Passivseite der Bilanz bestehen keine Mindestberichtspflichten.A mérleg forrásoldalát illetően nem határoztak meg minimum adatszolgáltatási követelményt.
Angabe von in der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträgen (Paragraph 13C(c))A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban bemutatott nettó összegek közzététele (a 13C. bekezdés (c) pontja)
über die Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (Neufassung)a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozás)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Bilanzanalysemérlegelemzés
Handelsbilanzkereskedelmi mérleg
Dienstleistungsbilanzláthatatlan kereskedelmi mérleg
Zahlungsbilanzfizetési mérleg
Versorgungsbilanzellátási mérleg
Waren- und DienstleistungsbilanzÁruk és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege
Jahresumsatz und Bilanzsumme;éves forgalom értéke és mérlegfőösszeg;
Eröffnungs- und SchlussbilanzenNyitó és záró vagyonmérleg
Massenbilanz für CO2-EmissionenAnyagmérleg a CO2-kibocsátásra
Finanzierungssaldo (aus Kapitalbilanz)Nettó hitelnyújtás (+) /nettó hitelfelvétel (–) (a pénzügyi mérlegből)
Einstufung außerbilanzieller GeschäfteMérlegen kívüli tételek osztályozása
Bilanzsumme: < 1 Mrd. EURMérlegfőösszeg: < 1 milliárd EUR
Bilanzsumme: 160 Mrd. EURMérlegfőösszeg: 160 milliárd EUR
Bilanzwerte (in Mrd. EUR)Mérlegadatok (milliárd EUR)
BILANZEN FÜR DEN SEKTOR ÜBRIGE WELTA „KÜLFÖLD” SZEKTOR VAGYONMÉRLEGE
Bilanzierung der faktischen VerpflichtungVélelmezett kötelem elszámolása
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Bilanzierung von Käufen von Vermögenswerten einer gemeinschaftlichen TätigkeitA közös tevékenység eszközeinek beszerzésére vonatkozó elszámolás
Bilanzierung und Benchmarking bei vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen GesamtrechnungenA negyedéves nemzeti számlák kiegyensúlyozása és kiigazítása (benchmarking)
Gesamt-Eigenkapital in der EröffnungsbilanzÖsszes saját tőke a nyitóegyenlegben
DIE INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZA FIZETÉSI MÉRLEG NEMZETKÖZI SZÁMLÁI
Gewinn- und Verlustrechnung und VermögensbilanzEredménykimutatás és vagyonmérleg
Die Übergangsaufträge und die EröffnungsbilanzAz átmeneti szerződések és a nyitóegyenleg
Wertbeurteilung in der endgültigen EröffnungsbilanzÉrtékelés a végleges nyitóegyenlegben
Detaillierte Beschreibung der Instrumentenkategorien der aggregierten MonatsbilanzA havi összevont mérlegben szereplő instrumentumok kategóriáinak részletes leírása
ÜBERBLICK ÜBER DIE BUCHUNGEN VON DER VERMÖGENSERÖFFNUNGSBILANZ BIS ZUR VERMÖGENSSCHLUSSBILANZA NYITÓ VAGYONMÉRLEG ÉS A ZÁRÓ VAGYONMÉRLEG KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Finanzielle Vermögensbilanzen — jährlichA pénzügyi eszközökre és kötelezettségekre vonatkozó vagyonmérlegek – évente
Zeitwertbilanzierte nicht realisierte GewinneValós értéken értékelt nem realizált nyereség
Zeitwertbilanzierte nicht realisierte VerlusteValós értéken értékelt nem realizált veszteség
Nichtfinanzielle Vermögensbilanzen — jährlichNem pénzügyi eszközökre vonatkozó vagyonmérlegek – évente
Definitionen zur Bilanzierung von SicherungsbeziehungenA fedezeti elszámolással kapcsolatos fogalmak
Berechnung von Emissionen nach der MassenbilanzmethodikA kibocsátás kiszámítása anyagmérlegen alapuló módszer segítségével
Vermögensbilanzen, Finanzierungskonto und sonstige StrömeVagyonmérleg, pénzügyi számla és „egyéb gazdasági folyamatok”