"Beziehung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Beziehungösszefüggés

Beispieltexte mit "Beziehung"

Beziehung Kirche/Staatállam és egyház kapcsolata
Beziehung Schule/Industrieaz iskola és a gazdasági élet kapcsolatai
Beziehung Landwirtschaft/Handela mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolata
Beziehung Legislative/Exekutivea törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata
Beziehung Landwirtschaft/Industriea mezőgazdaság és az ipar kapcsolata
Beziehung zu MarkenKapcsolat a védjegyekkel
Beziehung der Person zu dem Kind:Az adott személynek a gyermekhez fűződő kapcsolata:
Beziehung zu bilateralen DoppelbesteuerungsabkommenA megállapodás és a kétoldalú, kettős adóztatásról szóló egyezmények viszonya
Beziehung zwischen Kontoinhabern und RegisterführernA számlabirtokosok és jegyzék-kezelők közötti viszony.
Beziehung zwischen Zielsetzungen, Einzelzielen und MaßnahmenA célok, célkitűzések és intézkedések közötti kapcsolat Cél
Beziehung zwischen Tätigkeiten, Umweltaspekten und UmweltauswirkungenA tevékenységek, környezeti tényezők és környezeti hatások közötti kapcsolat
Desgleichen ergab die Untersuchung keinerlei Hinweise auf eine über das rein Geschäftliche hinausgehende Beziehung.Hasonlóképpen a vizsgálat sem tárt fel olyan bizonyítékot, amely a kizárólag üzleti jellegű viszonyon túlmutató kapcsolatra utalt volna.
Mutmaßliche Beziehung zum Kind:A gyermekhez fűződő vélt kapcsolat:
Angegebene Beziehung zum Antragsteller:A nyilatkozat szerint a kérelmezőhöz fűződő kapcsolat:
mutmaßliche Beziehung zum Antragsteller:a kérelmezőhöz fűződő feltételezett kapcsolat:
Andere Quellensteuern — Beziehung zu anderen AbkommenEgyéb forrásadók – Kapcsolatok egyéb megállapodásokkal
den Grundsatz einer Beziehung zwischen der Agentur und einem Dritten;az Ügynökség és a harmadik fél közötti kapcsolat alapelvei;
Art einer etwaigen verwandtschaftlichen Beziehung zwischen diesen Personen.Az említett személyek közötti családi kapcsolatok jellege.
andere, nicht in der Verordnung genannte verwandtschaftliche Beziehung (bitte angeben: )a rendeletben nem meghatározott, bármely egyéb családi kapcsolat (kérjük, ismertessék: )

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Handelsbeziehungenkereskedelmi kapcsolatok
Wirtschaftsbeziehungengazdasági kapcsolatok
Währungsbeziehungenmonetáris kapcsolatok
Einbeziehungbevonás
Nord-Süd-BeziehungenÉszak–Dél kapcsolatok
Beziehungen Staat/Regionaz állam és a régiók kapcsolata
Beziehung Schule/Berufslebenkapcsolat az iskola és a munka világa között
Beziehung Industrie/Forschungipari és kutatási kapcsolatok
Beziehungen Verwaltung/Bürgerállampolgár és hatóság viszonya
bilaterale Beziehungenkétoldalú kapcsolatok
kulturelle Beziehungenkulturális kapcsolatok
diplomatische Beziehungendiplomáciai kapcsolatok
internationale Beziehungennemzetközi kapcsolatok
interinstitutionelle Beziehungenintézményközi kapcsolatok
Beziehungen der UnionEU-kapcsolatok
Ermittlung der Dosis(Konzentration)/Wirkung-BeziehungA dózis (koncentráció) – válasz (hatás) összefüggéseinek értékelése
Einbeziehung der PartnerPartnerek bevonása
Interinstitutionelle Beziehungen (EU)intézményközi kapcsolatok (EU)
Beziehungen innerhalb der EUUnión belüli kapcsolatok
Beziehungen zwischen AKP und EUAKCS–EU-együttműködés
Beziehungen zwischen den Sozialpartnernmunkaügyi kapcsolatok
Beziehungen zwischen SIRENE-Büros und EuropolA SIRENE-irodák és az Europol közötti kapcsolatok
Beziehungen zwischen SIRENE-Büros und EurojustA SIRENE-irodák és az Eurojust közötti kapcsolatok
Beziehungen zwischen SIRENE-Büros und InterpolA SIRENE-irodák és az Interpol közötti kapcsolatok
Beziehungen des Staates zu öffentlichen KapitalgesellschaftenA kormányzat és az állami vállalatok kapcsolata
Einbeziehung in das HandelsbuchA kereskedési könyvbe történő besorolás
Gesellschaftliche Beziehungen des PersonalsA személyzet társadalmi kapcsolatai
Es gibt drei Arten von Sicherungsbeziehungen:A fedezeti kapcsolat háromféle lehet:
Außenbeziehungen, Außenhilfe und ErweiterungKülkapcsolatok, segítségnyújtás és bővítés
Definitionen zur Bilanzierung von SicherungsbeziehungenA fedezeti elszámolással kapcsolatos fogalmak
Außenhandelsbeziehungen, einschließlich Zugang zu DrittlandsmärktenKülkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve
Veröffentlichung zusätzlicher beziehungsweise ergänzender InformationenKiegészítő, illetve további információk közzététele