"Beschäftigte" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Beschäftigtealkalmazott

Beispieltexte mit "Beschäftigte"

Fakultativ für die Größenklassen 0 und 1-9 BeschäftigteNem kötelező a 0 és az 1–9 alkalmazottat foglalkoztató nagyságkategória esetén
Gütererwerb durch Grenzgänger, Saisonarbeiter und andere kurzzeitig BeschäftigteÁruk és szolgáltatások határ menti ingázók, szezonális és más rövidtávú munkaviszonyban állók általi beszerzése
Weniger als 5 Beschäftigte (fakultativ)él kevesebb alkalmazott (választható)
KMU (< 250 Beschäftigte und zwei weitere Kriterien)kkv-k (< 250 munkavállaló és két másik kritérium)
Entlohnte, unregelmäßig beschäftigte ArbeitskräfteFizetett alkalmi munkaerő
Nicht entlohnte, unregelmäßig beschäftigte ArbeitskräfteFizetetlen alkalmi munkaerő
Zum 31. Dezember 2010 hatte die Dexia-Gruppe 35185 Beschäftigte in 34 Ländern.2010. december 31-én a Dexia csoport 34 országban 35185 főt foglalkoztatott.
das gesamte von der Union beschäftigte Personal, einschließlich ihrer rechtlich eigenständigen Einrichtungen, ausgewiesen nach Vertragsart,i. az Unió – és jogilag különálló szervezetei – által alkalmazott teljes személyzet számát, szerződéstípusonként kimutatva,
die angemessene Mitteilung einschlägiger Sicherheitsinformationen durch den Zulassungsinhaber an Beschäftigte des Gesundheitswesens und Patienten.az egészségügyi szakemberekkel és a betegekkel a forgalombahozatali engedély jogosultja a releváns biztonsági információkat megfelelően közli.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Zahl der BeschäftigtenFoglalkoztatottak száma
Index der BeschäftigtenMunkavállalói index
Verteilung pro Beschäftigtemfoglalkoztatottak szerinti elosztás
Beschäftigte: max. 1000 im Jahr 2016Alkalmazottak: 2016-ban legfeljebb 1000
Jährliche Arbeitskosten je BeschäftigtenMunkavállalónkénti éves munkaerőköltség
Durchschnittliche Arbeitskosten je BeschäftigtenMunkavállalónkénti átlagos munkaerőköltség
Produktivität (in 1000 Stück je Beschäftigten)Termelékenység (1000 darab/alkalmazott)
Produktivität (in Quadratfuß je Beschäftigten) [13]Termelékenység (négyzetláb/alkalmazott) [13]
Durchschnittliche Arbeitskosten je Beschäftigten (in EUR)Munkavállalónkénti átlagos bérköltség (EUR)
Module — durchschnittliche Arbeitskosten je BeschäftigtenModulok – munkavállalónkénti átlagos bérköltség
durchschnittliche Beschäftigtenzahl im vorausgegangenen Kalenderjahr;a foglalkoztatottak átlagos száma az előző naptári évben,