"Berichtigung" auf Ungarisch


Berichtigungkijavítás


Beispieltexte mit "Berichtigung"

Berichtigung von Urteilen und BeschlüssenAz ítéletek és végzések kijavítása
Berichtigung einzelner gemessener PrüfwerteAz egyes mért vizsgálati értékekhez tartozó korrekció
Berichtigung oder Aufhebung der BescheinigungA tanúsítvány helyesbítése vagy visszavonása
Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 951/2006A 951/2006/EK rendelet helyesbítése
Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010Az 1031/2010/EU rendelet helyesbítése
Berichtigung verspäteter Zahlungen in der JahreserklärungKésedelmes kifizetés miatti korrekció az éves nyilatkozatban
Berichtigung aufgrund der Wiedereinziehung von AußenständenKint lévő adósság behajtása miatti korrekció
zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz anzuwendenden Berichtigunga malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigunga gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
zur Verordnung der Kommission vom 28. Juni 2004 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz anzuwendenden BerichtigungA Bizottság 2004. június 28-i rendeletéhez a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
zur Verordnung der Kommission vom 20. Dezember 2004 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz anzuwendenden BerichtigungA Bizottság 2004. december 20-i rendeletéhez a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

zur Verordnung der Kommission vom 28. Juni 2004 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigunga Bizottság 2004. június 28-án rendeletéhez, a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
zur Verordnung der Kommission vom 20. Dezember 2004 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigunga Bizottság 2004. december 20-i rendeletéhez, a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2004 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigunga Bizottság 2004. november 29-i rendeletéhez, a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
Änderungsserie 02, Berichtigung 1A 02. módosítássorozat 1. helyesbítése
Ersuchen um Auskunft oder Berichtigung von DatenAz adatokba való betekintés és azok helyreigazítása iránti kérelmek
zur Berichtigung der im Sektor Getreide geltenden Zöllea gabonaágazatban alkalmazandó behozatali vámok helyesbítéséről
Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung und Recht auf LöschungAz adatokhoz kapcsolódó betekintési, helyreigazítási és törlési jog
Pauschale Berichtigung von 2 % — unzulängliche Vor-Ort-Kontrollen2 % egységes korrekció – hiányosságok helyszíni ellenőrzéseken
Keine Berichtigung von Diskrepanzen bei der berichteten Vollständigkeit von FlügenA járatok bejelentett teljessége terén tapasztalt eltérések kiigazításának elmulasztása
die Prävention, Aufdeckung, Berichtigung und Weiterverfolgung von Betrug und Unregelmäßigkeiten;a csalás és a szabálytalanságok megelőzése, felderítése, korrekciója, és nyomon követése;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Berichtigungshaushaltsplankorrekciós költségvetés
Entwürfe der BerichtigungshaushaltspläneKöltségvetés-módosítási tervezetek
Definition von Abschreibungen/WertberichtigungenLeírások/kivezetések fogalommeghatározása
Berichtigungen für frühere RechnungsjahreKülönbségek az előző számviteli évekhez képest
Berichtigung aufgrund der doppelten Eingabe von AusgabenEgy kiadási tétel kétszeri beszámítása miatti korrekció
Berichtigung für erwartete Verluste aufgrund von AbzinsungA várható veszteségek diszkontálása miatti kiigazítás
Berichtigung für erwartete Verluste aus nicht gezogenen KreditlinienA le nem hívott hitelkeretek miatti kiigazítás
Berichtigungen, die für Unterschiede bei den materiellen Eigenschaften vorzunehmen seien.a fizikai jellemzők különbözősége miatt elvégzendő kiigazítások.
Berichtigungen der in der endgültigen Verordnung angewandten Methode zur Berechnung des NormalwertsVáltoztatások a végleges rendeletben használt, a rendes érték kiszámításánál alkalmazott módszerben
Berichtigungshaushalte sind unter Bezugnahme auf den Haushaltsplan, dessen Ansätze dadurch geändert werden, zu begründen.A költségvetés-módosításokat azon költségvetésre való hivatkozással kell alátámasztani, amelynek a tervezett összegeit módosítják.
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Schuldenübernahme, Schuldenaufhebung und einseitige WertberichtigungAdósságok átvállalása, adósságok elengedése és adósságok leírása
zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2004 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz anzuwendenden BerichtigungA Bizottság 2004. november 29-i rendeletéhez a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 2004 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigunga Bizottság 2004. október 29-i rendeletéhez, a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről
Kriterien für finanzielle BerichtigungenA pénzügyi korrekciók feltételei
Es wird kein Berichtigungskoeffizient angewandt.Korrekciós együtthatót nem kell alkalmazni.
Änderungen und Berichtigungen des GeltungsbereichsAz alkalmazási kör módosítása és helyesbítése
Artikel 41 Entwürfe von Berichtigungshaushaltsplänen41. cikk Költségvetési-módosítási tervezetek
Artikel 40 findet auf Berichtigungshaushalte Anwendung.A 40. cikk alkalmazandó a költségvetés-módosításokra.
Etwaige pauschale Berichtigungen gehören nicht hierher.Itt nincs lehetőség átalány korrekciók feltüntetésére.
Allgemeine Verwaltungskosten (einschließlich der Wertberichtigungen).Igazgatási kiadások (beleértve az értékmódosítást is).