"Beobachtung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Beobachtungmegfigyelés

Beispieltexte mit "Beobachtung"

Beobachtung der AgrarressourcenA mezőgazdasági erőforrások monitoringja
Beobachtung von MobilitätsmusternMobilitással kapcsolatos ellenőrzések.
Beobachtung einer Bodeneigenschaft zur Beschreibung des Bodenprofils.Valamely adott talajtulajdonság talajszelvény jellemzésének céljából végzett megfigyelése.
Beobachtung einer Bodeneigenschaft zur Beschreibung des Bodenstandorts.Valamely adott talajtulajdonságnak a talajterep jellemzése céljából végzett megfigyelése.
Beobachtung der Entwicklungen und Erstellung von Prognosen im Agrarsektor.a fejlemények felügyelete és a mezőgazdasági ágazatban előrejelzések nyújtása.
Beobachtung einer Bodeneigenschaft zur Beschreibung des abgeleiteten Bodenobjekts.Valamely adott talajtulajdonságnak a származtatott objektum jellemzése céljából végzett megfigyelése.
Beobachtung einer Bodeneigenschaft zur Beschreibung des Profilelements (Schicht oder Horizont).Valamely adott talajtulajdonságnak a szelvényelem (réteg vagy szint) jellemzése céljából végzett megfigyelése.
Status des Ergebnisses einer Beobachtung.Valamely megfigyelés eredményének az állapota.
Insbesondere die Maße der Lastkette, des Last- und des Traghakens bedürfen der Beobachtung.Mindenekelőtt az emelőlánc, valamint a teheremelő és a teherhordó horog méretét kell ellenőrizni.
direkte Beobachtung vor Beginn des FangeinsatzesKözvetlen megfigyelés a halászat megkezdése előtt
direkte Beobachtung vor dem Einfrieren, abgetropftKözvetlen megfigyelés, a lecsöpögtetett krill lefagyasztása előtt
Das einer Beobachtung zugeordnete Beobachtungsdatum.Valamely adott megfigyeléshez társított megfigyelési dátum.
Geophysikalische Station zur Beobachtung des Magnetfelds.A mágneses tér megfigyelésének célját szolgáló geofizikai állomás.
Geophysikalische Station zur Beobachtung des Schwerefelds.A gravitációs tér megfigyelésének célját szolgáló geofizikai állomás.
Programme zur Überwachung und Beobachtung auf BlauzungenkrankheitA kéknyelv-betegségre vonatkozó ellenőrzési és megfigyelési programok
Gibt an, ob für das AbstractMonitoringFeature eine Beobachtung erforderlich ist.Annak feltüntetése, hogy szükség van-e megfigyelésre az AbstractMonitoringFeature-re vonatkozóan.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Beobachtungenmegfigyelések
Produktbeobachtunga termék figyelemmel kísérése
Beobachtungszeitpunkt, falls zutreffend;a megfigyelés időpontja, ha szükséges;
Anforderungen an BeobachtungenA Megfigyelésekkel szembeni követelmények
Brandmelde- und -beobachtungsstelletűzjelző és tűzmegfigyelő hely
Beschreibung eines Beobachtungsprozesses.Megfigyelési folyamat leírása.
Unterwasser-Beobachtungssysteme wie folgt:Víz alatti látórendszerek, az alábbiak szerint:
Beobachtungs-, Kontroll- und Überwachungsfähigkeiten,nyomon követésre, ellenőrzésre és felügyeletre irányuló képességek;
Beobachtung, die ein gerastertes Feld zu einem bestimmten Zeitpunkt abbildet.Rácsozott mezőre vonatkozó, egyetlen időpillanatra korlátozott megfigyelés.
Beobachtungsverweise (Observation References) (Angaben in Anhang I Abschnitt 7.1)Megfigyelésekre való hivatkozások (Observation References) (az I. melléklet 7.1. szakaszában foglaltak szerint)
Beobachtungsprogramme und Kontrolle der Tätigkeiten der Mitglieder der Erzeugerorganisation.megfigyelési programok és a termelői szervezetek tagjai által végzett tevékenységek ellenőrzése.
Beobachtung, die die Entwicklung eines Gitterfeldes an aufeinanderfolgenden Zeitpunkten abbildet.Változásban lévő rácsozott mezőre vonatkozó, egymást követő időpillanatokra kiterjedő megfigyelés.
Beobachtung, die eine Reihe von zur selben Zeit an unterschiedlichen Orten vorgenommenen Messungen abbildet.Pontosan ugyanabban az időpontban, azonban különböző helyeken végzett mérések készletére vonatkozó megfigyelés.
Beobachtungen zu unerwünschten oder unbeabsichtigten Nebenwirkungen, z. B. auf Nutzorganismen oder andere NichtzielorganismenMegfigyelések nemkívánatos vagy nem szándékosan előidézett – pl. a hasznos és egyéb nem célszervezeteket érintő – mellékhatásokról
Eine Sammlung von Punktbeobachtungen.Pontmegfigyelések gyűjteménye.
Verknüpft eine Reihe von Beobachtungen.Megfigyelések készletére mutat.
Das der Beschreibung zugeordnete Beobachtungsdatum.Leíráshoz társított megfigyelési dátum.
Spezialisierte Beobachtungen (Specialised Observations)Speciális megfigyelések
von Grenzpatrouillen und sonstigen Beobachtungsmissionen;határőrizetet végrehajtó járőrök és egyéb monitoringlátogatások;
Eine zu Beobachtungszwecken genutzte Grundwassermessstelle.Megfigyelési célokra használt kút.
Dauerhafte Überwachungseinrichtung mit durchgehendem Beobachtungsplan.Állandó megfigyelési létesítmény folytonos monitoring-ütemtervvel.