"Benutzer" auf Ungarisch


Benutzerfelhasználó


Beispieltexte mit "Benutzer"

Zugänglichkeit für alle BenutzerHozzáférhetőség minden felhasználó számára
Die Verwendung des Produkts obliegt der Aufsicht der Benutzer.A terméket a felhasználók felügyelete mellett kell használni.
von einem Benutzer eine Abfrage durchgeführt wird,a keresést felhasználó végzi;
automatische Modifikation des vom Benutzer eingegebenen "Quellcodes",a kábelezés vagy összekötés fizikai megváltoztatása; vagy
Hinweise für Benutzer von Fahrzeugen, die mit Airbags ausgerüstet sindUtasítások légzsákkal felszerelt járművekben utazók számára
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Die Kennzeichnungsmethoden können je nach Benutzer unterschiedlich sein.A jelölésre vonatkozó módszerek felhasználótól függően különbözhetnek.
automatische Berechnungen, wenn dies den Eingabeaufwand der Benutzer verringert;automatikus számítás abban az esetben, amikor az csökkenti a felhasználók kódolási tevékenységét;
Informationen für Benutzer über die Energiesparmöglichkeiten der Verbrauchsminderungsfunktion;felhasználói információk az energiagazdálkodási funkció használatával potenciálisan elérhető energiamegtakarításról;
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung kann der Benutzer nicht vorauszusehenden Risiken ausgesetzt sein.Nem rendeltetésszerű használat esetén a felhasználó előre nem látható kockázatoknak lehet kitéve.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Benutzerinformationfelhasználói tájékoztató
Benutzerunterstützungszámítógépes ügyfélszolgálat
Internetbenutzerinternethasználó
EDV-Benutzerszámítógép-használó
Ihr gewünschter BenutzernameA kért felhasználónév
unzureichende Anweisungen für den Fahrer/Benutzerelégtelen útmutatások a járművezető/a felhasználó számára
Nutzer mit dem Benutzernamen (XX) existiert bereitsA(z) (XX) felhasználónevű felhasználó már nem létezik
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Bitte tragen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.Adja meg felhasználónevét és jelszavát.
Außerdem muss der Fahrzeugbenutzer den Notalarm abstellen können.Lehetővé kell tenni továbbá, hogy a jármű használója ki tudja kapcsolni a pánikriasztót.
frei programmiert werden können entsprechend den Benutzeranforderungen;a felhasználó kívánságának megfelelő szabad programozhatóságra;
Erklärung für Benutzer, wie die Verbrauchsminderungsfunktion eingeschaltet wird;felhasználói információk az energiagazdálkodási funkció aktiválásának módjáról;
Die Verzögerungszeit kann an die Erfordernisse des jeweiligen Benutzers anpassbar sein.A késleltetésnek az egyéni igények szerint állíthatónak kell lennie.
Rechenoperationen entsprechend den Anweisungen des Benutzers durchzuführen vermögen, unda felhasználó által meghatározott számtani műveletek elvégzésére; és