"Bemessung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Bemessungméretezés

Beispieltexte mit "Bemessung"

Angaben zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts vorgeschrieben.közzétételeket ír elő a valós értéken történő értékeléssel kapcsolatban.
Kriterien für die Anwendung und Bemessung von Geldbußen und ZwangsgeldernA pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok alkalmazását és kiszámítását meghatározó kritériumrendszer
Andernfalls gibt die Bemessung den beizulegenden Zeitwert nicht getreu wieder.Ellenkező esetben az értékelés nem fejezi ki hitelt érdemlően a valós értéket.
Die Auswahl und Bemessung der geeigneten Tragkonstruktion obliegt dem Betreiber.Az alkalmas tartószerkezet kiválasztása és méretezése az üzemeltető feladata.
Allgemeine Vorschriften für die Bemessung des Einfuhr- oder AusfuhrabgabenbetragsA behozatali vagy kiviteli vám összegének kiszámítására vonatkozó általános szabályok
Bei einer Bemessung des beizulegenden Zeitwerts muss ein Unternehmen Folgendes bestimmen:A valós értéken történő értékelés a gazdálkodó egység számára előírja az alábbiak megállapítását:
Beispielsweise kann zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts eines Gegenseitigkeitsunternehmens eine Barwerttechnik eingesetzt werden.Például felhasználható egy jelenérték-technika az egyesülés valós értékének meghatározásához.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Bemessungsgrundlage des SteuerrückbehaltsA forrásadó megállapításának alapja
Steuerbemessungsgrundlage zum MehrwertsteuernormalsatzAdóalap, amelyre az általános adókulcs vonatkozik
Bemessungsspitzenlichtstärke in Candela (cd),a mért fényerősség maximumát kandelában (cd);
Bemessungslebensdauer bei einer Lampenüberlebensrate von 50 %Mért lámpaélettartam 50 % lámpaélettartam-tényező mellett
Die Bestandteile einer BarwertbemessungA jelenérték kiszámításának összetevői
Steuerbemessungsgrundlage zum ermäßigten MehrwertsteuersatzAdóalap, amelyre a kedvezményes adókulcs vonatkozik
der zeitlichen Nähe des Geschäftsvorfalls zum Bemessungsstichtag.az ügylet közelsége az értékelés időpontjához.
jede anschließende Erhöhung oder Senkung der Steuerbemessungsgrundlage;az adóalap esetleges további növelése vagy csökkentése;
Die Bemessungsgrundlage überschreitet nicht 50 % des Bruttonationaleinkommens.A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át.
Angewendete Auslegungs- und Bemessungskriterien, Bemessungsvorgaben und RegelwerkeAlkalmazott tervezési és méretezési kritériumok, méretezési eljárások és szabályzatok
Das Instrument würde am Bemessungsstichtag nicht gekündigt oder anderweitig getilgt.Az instrumentumot nem érvénytelenítik, illetve az egyéb módon sem szűnik meg az értékelés időpontjában.
Auslegungs- und bemessungskriterien (einschließlich spezieller einbauhinweise oder nutzungsbeschränkungen)Tervezési és méretezési kritériumok (beleértve a rendszerbe állításra vonatkozó esetleges utasításokat és az esetleges üzemeltetési korlátozásokat is)