"Bemühen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Bemühenigyekezet

Beispieltexte mit "Bemühen"

Nötigenfalls hat er sich um Hilfestellung zu bemühen.A kezelőnek szükség esetén gondoskodnia kell megfelelő segítségről.
Die Mitgliedstaaten sollen sich um Komplementarität im Hinblick auf die Finanzierung von Mobilitätsmaßnahmen bemühen.A tagállamok a mobilitást ösztönző fellépések finanszírozása tekintetében kiegészítő jellegre törekednek.
Insbesondere bemühen sie sich um eine gleichzeitige Durchführung von Ermittlungs- und Durchsetzungsmaßnahmen.Az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságoknak különösen törekedniük kell a vizsgálatok és a végrehajtási intézkedések egyidejű végrehajtására.
Der Ausschuss und insbesondere der Vorsitz bemühen sich nach Kräften darum, einstimmige Empfehlungen oder Stellungnahmen abzugeben.A bizottság, különösen a vezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy ajánlását vagy véleményét konszenzussal alakítsa ki.
Die Mitgliedstaaten bemühen sich um Komplementarität zwischen den Kooperationsmaßnahmen und anderen aus den ESI-Fonds unterstützten Maßnahmen.A tagállamok arra törekszenek, hogy az együttműködési tevékenységek és az ESB-alapokból támogatott egyéb tevékenységek kiegészítsék egymást.
Die Mitgliedstaaten bemühen sich, der Kommission mitzuteilen, falls bestimmte Lizenzen anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden könnten.A tagállamok törekednek arra, hogy tájékoztassák a Bizottságot, ha egyes engedélyeik más tagállamok részére átadhatóvá válnak.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Bemühen, dafür Sorge zu tragen, dass für den Aquakultursektor bestimmte Fischerei-Futtermittel aus nachhaltig bewirtschafteten Fischereien stammenTörekvés annak biztosítására, hogy az akvakultúrában felhasznált, halászati eredetű takarmánytermékek fenntartható módon kezelt halászatból származzanak
Die Überwachungsbehörde wird sich daher grundsätzlich darum bemühen, binnen zwölf Monaten:A Hatóság ezért arra törekszik, hogy elvileg tizenkét hónapon belül elvégezze a következőket:
Sofern ihr die erforderlichen Daten vorliegen, wird sie sich auch bemühen, den Rückforderungsbetrag zu bestimmen.A Hatóság – amennyiben a szükséges adatok a rendelkezésére állnak – törekedni fog arra is, hogy számszerűen meghatározza a visszafizettetendő támogatás pontos összegét.
Der Lenkungsausschuss sollte sich darum bemühen, Finanzvorschriften und Ausführungsbestimmungen für die Ad-hoc-Projekte und -Programme auszuarbeiten.Az irányítóbizottság az ad hoc projektekre és programokra vonatkozó rendelkezések és szabályok megállapítására törekszik.
Die Union sollte sich bemühen, die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Normungsorganisationen und internationalen Normungsorganisationen zu fördern.Az Uniónak arra kell törekednie, hogy előmozdítsa az európai szabványügyi szervezetek és a nemzetközi szabványügyi testületek közötti együttműködést.