"Beispiel" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Beispielpélda

Beispieltexte mit "Beispiel"

zum Beispiel (z.B.)például (pl.)
Beispiel für ein EG-TypgenehmigungszeichenPélda az EK-típusjóváhagyási jelre
Beispiel eines Eintrags in einer NachschlagetafelPélda a megfeleltetési táblázatban szereplő bejegyzésre
Beispiel zur Veranschaulichung des Paragraphen 51CSzemléltető példa az 51C. bekezdéshez
Beispiel einer Referenzwertdarstellung für ESOB 2900Példa a referencia-hatásfokgörbére (ESOB 2900)
Beispiel für die Kennzeichnung einer BremsbackeneinheitPélda fékpofarészegység jelölésére
Beispiel für die Kennzeichnung einer Bremsklotz-EinheitPélda tárcsafékbetét-egység jelölésére
Beispiel für die Kennzeichnung eines TrommelbremsbelagsPélda dobfékbetét jelölésére
sofern verfügbar, Informationen zu Alternativen und deren relative Risiken, zum Beispielmás megoldásokra, például az alábbiakra, és azok viszonylagos kockázataira vonatkozó információk, ha rendelkezésre állnak:
Wird die Antwort auf ein Auskunftsersuchen in der Folge gegenstandslos, weil zum BeispielHa egy érdeklődésre adott válasz a későbbiekben bármilyen okból érvénytelenné válik, például azért, mert:
andere Inputfaktoren als Marktpreisnotierungen, die für den Vermögenswert oder die Schuld beobachtet werden können, zum Beispiela jegyzett árakon kívül az eszköz vagy kötelezettség tekintetében egyéb megfigyelhető inputok, például:
hier zum Beispiel im VergleichItt példának okáért összehasonlítás céljából közöltük az alábbi két példát
Jedes Beispiel wird für sich betrachtet.Az egyes példákat külön-külön kell figyelembe venni.
finanzielle Annahmen, zum Beispiel in Bezug auf:pénzügyi előrejelzések, melyek a következőkkel foglalkozhatnak:
ein Beispiel einer Kartenebene wird angegeben.“meg kell adni a rétegek egy-egy példáját.”
versucht, das Fahrzeug zu stehlen (zum Beispiel Neigungssensor),járműlopási kísérlet, például dőlésérzékelő;
jemand versucht, das Fahrzeug zu stehlen (zum Beispiel Neigungssensor),járműlopási kísérlet, például dőlésérzékelő,
Zum Beispiel könnten sie bei folgenden Tätigkeiten einbezogen werden:Részt vehetnek például az alábbiakban:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

AnwendungsbeispieleAlkalmazási példák
beispielhaftpéldaszerűen
Beispielsatzpéldamondat
konkrete Beispielekonkrét példák
Beispiel: Verarbeitendes GewerbePéldául: Feldolgozóipar
Beispiel: gravitative MassenbewegungPéldául: Földcsuszamlások
Denkbar wären beispielsweise:Ez például a következőknek köszönhetően érhető el:
Beispiele solcher Maßnahmen sind:A szóban forgó arányra példák az alábbiak:
Beispiel: Gehalt an organischem KohlenstoffPéldául: Szervesszén-tartalom
Beispiel: schrumpfende und quellende TonbödenPéldául: zsugorodó és duzzadó agyagok
Beispiele für direkte und indirekte UmweltaspektePéldák a közvetlen és közvetett tényezőkre
Beispiele für Umweltaspekte und ihre UmweltauswirkungenPéldák a környezeti tényezőkre és hatásokra
Beispiel: Coverages des Gehalts an organischem KohlenstoffPéldául: Szervesszén-tartalmi fedvény
Beispiel einer Einrichtung zur Biegeprüfung der SpiegelgehäusePélda a visszapillantó tükör házának hajlítóvizsgálatára szolgáló berendezésre
Diese Zahlen sind nur beispielhaft.Ezek a számok csak tájékoztatásra szolgálnak.
B57 Beispiele für Renditen sind u.a.:A hozamokra példák többek között az alábbiak:
Angepasste Leitlinien und spezifische BeispieleIgényre szabott útmutatók és egyedi példák
Wenn ja, bitte beispielhafte Projekte nennen: …Ha igen, említsen példákat a nagyobb projektek közül: …
Arten der Ausführung von Bremsscheiben (Beispiele)Féktárcsa típusa (példák)
Einspeisungstarife als Hauptbeispiel für FörderungenÁtvételi árak mint a támogatási programok fő példái
Angepasste Leitlinien, Vorlagen und/oder spezifische BeispieleIgényre szabott útmutatók, sablonok és/vagy egyedi példák


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System