"Begriffe" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Begriffefogalmak

Beispieltexte mit "Begriffe"

Begriffe aus WL löschenFogalmak törlése a WL listáról
Begriffe zu WL hinzufügenKifejezések hozzáadása a WL listához
Begriffe zur Beschreibung von Verwerfungen.A nyírásos eltolódási szerkezetek típusait leíró fogalmak.
Begriffe zur Beschreibung der Art der Faltung.A redő típusát meghatározó fogalmak.
Begriffe zur Beschreibung der Gesteinseigenschaften.Kőzettani leíró fogalmak.
Begriffe zur Beschreibung anerkannter geologischer Zeitabschnitte.Beazonosított földtani időegységeket meghatározó fogalmak.
Begriffe zur Angabe des Aktivitätszustands eines geomorphologischen Merkmals.A geomorfológiai alakzatok aktivitási szintjét jelző fogalmak.
Geltungsbereich und verwendete BegriffeHatály és az alkalmazott fogalmak
In dieser Verordnung verwendete BegriffeA rendeletben használt fogalmak
Anstelle von „Hersteller“ erlaubte BegriffeA „termelő:”helyett feltüntethető kifejezések
Anstelle von „hergestellt von“ erlaubte BegriffeA „termelte:”helyett feltüntethető kifejezések
Begriffsbestimmungen für in den Anhängen II bis V verwendete BegriffeA II–V. mellékletben használt fogalmak meghatározása
Begriffsbestimmungen für in den Anhängen II bis IV verwendete BegriffeA II–IV. mellékletben használt fogalmak meghatározásai
Die Begriffe „Anteile“ und „Aktien“ sind gleichbedeutend.A részvények és részvényállományok jelentése azonos.
häufig benutzte Begriffe in Stücklisten und Bedienungsanleitungenalkatrészlistákban és használati utasításokban gyakran használt kifejezések
Bestimmung der Begriffe ‚Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe‘A »megmentési célú és szerkezetátalakítási« támogatás meghatározása
Traditionelle Begriffe sind gegen widerrechtliche Verwendung geschützt.A hagyományos kifejezések oltalmat élveznek a jogellenes használattal szemben.
Definitionen der verwendeten Begriffe finden sich in folgenden Dokumenten:A fogalommeghatározások az alábbi dokumentumokban találhatók:
häufig benutzte Begriffe für Geschäftsbriefe, Angebote, Reklamationen usw.üzleti levelezéshez, ajánlatokhoz, reklamációkhoz, stb. gyakran használt kifejezések.
Ursprungsbezeichnungen, Geografische angaben und traditionelle Begriffe im weinsektorEredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések a borágazatban

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Begriffe zur Beschreibung der Art der geologischen Einheit.Földtani egységek típusait leíró fogalmak.
Begriffe zur Beschreibung der Art des geomorphologischen Merkmals.Geomorfológiai alakzatok típusait leíró fogalmak.
Begriffe zur Angabe der Bezugsebene, auf die sich das MappedFeature bezieht.A MappedFeature példány kivetítési felületét jelző fogalmak.
Begriffe zur Beschreibung der Art des natürlichen geomorphologischen Merkmals.Természetes geomorfológiai alakzatok típusait leíró fogalmak.
Begriffe zur Bestimmung des physikalisch-chemischen Umfelds, in dem geologische Ereignisse stattfinden.A földtani eseményeknek helyet adó földtani környezeteket leíró fogalmak.
Begriffe zur Bestimmung des oder der während des geologischen Ereignisses aufgetretene(n) Prozesse(s).A valamely adott esemény során végbement egy vagy több folyamatot meghatározó fogalmak.
Begriffe in ‚einfachen Anführungszeichen‘ werden in einer technischen Anmerkung zu dem entsprechenden Eintrag erläutert.A félidézőjellel jelölt (»«) fogalmak definícióját a megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza.
Bestimmungen zur Verwendung bestimmter Begriffe;bizonyos kifejezések alkalmazására vonatkozó szabályok;
Vom Betrieb genutztes Gemeinschaftsland ist nicht inbegriffen.A mezőgazdasági üzem használatában álló, köztulajdonban lévő föld nem tartozik ide.
die Verwendung von Begriffen für die Zwecke dieses Abschnittes;a kifejezések használata e szakasz alkalmazásában;
Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffenMáshol nem említett élelmiszer-készítmény
Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen;Másutt nem említett állati termék;
In diesen Mitteln sind Überwachung und Berichterstattung inbegriffen.A költségvetés tartalmazza a nyomon követést és a jelentéstételt.
ANDERE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFENMÁSHOL NEM EMLÍTETT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK