"Begründung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Begründungoka
Begründungmegalapítás

Beispieltexte mit "Begründung"

Begründung der ZahlungsanträgeA kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok
Ziel und BegründungCél és indokolás
Begründung für die Wahl des Vehikels;a vivőanyag kiválasztásának indoklása,
Begründung und Mehrwert für die UnionIndokolás és uniós hozzáadott érték
Begründung der gerichtlichen ZuständigkeitA bíróság joghatóságának alapja
Begründung der Anträge auf MittelübertragungAz előirányzatok átcsoportosítása iránti kérelem indokolása
Begründung für die Wahl des Vehikels/Lösungsmittels;az oldószer/vivőanyag kiválasztásának indoklása,
Begründung des Euratom-Programms – Vorbereitung auf 2020Az Euratom-program hátterében álló indokok – felkészülés 2020-ra
Begründung der Anträge auf Mittelübertragungen aus der SoforthilfereserveA sürgősségisegély-tartalékból való átcsoportosítás iránti kérelem indokolása
Begründung.A tényleges súlyossággal kapcsolatos tendenciákban bekövetkező változásokra vonatkozó információk, és az ehhez vezető okok elemzése.
Begründung.Az odaítélési eljárás típusa; hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén indokolás.
eine Begründung der Änderung;a módosítás indokolása;
Quelle und Begründung des WertsAz érték forrása és indokolása
Wenn nein, bitte die Begründung angeben.Ha nem, ismertesse az okot.
Falls nicht, Begründung der Ratingagentur.Amennyiben nem, a hitelminősítő intézet megadja ennek indokát.
eine Begründung der vorgeschlagenen Beträge.a javasolt összegek indokolását.
In solchen Fällen ist eine nachprüfbare Begründung anzugeben.Ez utóbbit hitelt érdemlően igazolni kell.
Namen der abgelehnten Antragsteller und Begründung dieser Ablehnung.az elutasított pályázók neve és az elutasítás oka.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Begründung der Verwendung von tierischen Geweben oder FolgeerzeugnissenAz állati szövet vagy szövetszármazék felhasználásának indokolása
Begründung für spezifische Maßnahmen, die unter dieses Kapitel fallenA fejezet alkalmazási körébe tartozó külön intézkedések indoklása
Begründung: Neue Aufleitsysteme können den Herbizideinsatz notwendig machen.Magyarázat: lehetséges, hogy az új karózási rendszerek alkalmazása szükségessé teszi a gyomirtó szerek használatát.
Begründung, warum keine ausgefüllten Vordrucke übermittelt wurden: sonstige Gründe.ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap benyújtására: egyéb.
Begründung, warum keine ausgefüllten Vordrucke übermittelt wurden: direkte Reaktion vermisst,ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap benyújtására: nincs azonnali válasz,
Begründung der gewählten Dosierung (mit Ergebnissen des eventuell durchgeführten Dosisfindungstests);a dózisszintek megválasztásának indoklása (ezen belül adott esetben az előszűrési vizsgálatok eredményei),
Begründung, warum keine ausgefüllten Vordrucke übermittelt wurden: keine Website mit entsprechendem Dienst verfügbar,ok, amiért nem került sor kitöltött űrlap benyújtására: nem állt rendelkezésre ilyen szolgáltatást kínáló weboldal,
vernichtete Mengen mit entsprechender Begründung;a tönkrement mennyiség, valamint annak igazolása;
Die Mitgliedstaten liefern diese Begründung innerhalb von drei Monaten.A tagállamok ezekről az okokról három hónapos határidőn belül adnak számot.
sie bewertet etwaige Begründungen des Antragstellers für fehlende Daten.értékeli, ha van ilyen, a kérelmező arra vonatkozó indokolását, hogy miért nem nyújtott be bizonyos adatokat.
Begründung ihrer AuswahlVizsgálati elrendezés: a vizsgálati elrendezés fő elemei és a választás indoklása.
Begründung übermittelt.Egyes személyek és csoportok esetében módosított indokolást bocsátottak rendelkezésre.
Begründungen berücksichtigen, die Folgendes betreffen:Az ajánlatkérő különösen az alábbiakra vonatkozó magyarázatokat veszi figyelembe:
Begründung solcher Notifikationen eingeholt werden.Szükség esetén az ilyen bejelentések alátámasztására kiegészítő információkat kérnek.