"Beförderungsmittel" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Beförderungsmittelszállítóeszköz

Beispieltexte mit "Beförderungsmittel"

Zündkabelsätze und andere Kabelsätze von der für Beförderungsmittel verwendeten ArtGyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen vagy hajón használt huzalkészlet
Isolierte Zündkabelsätze und andere Kabelsätze von der für Beförderungsmittel verwendeten ArtSzigetelt gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen és hajón használt huzalkészlet
Personen, Waren und Beförderungsmittel können beim Eingang oder Ausgang aus den Freizonen Zollkontrollen unterworfen werden.A vámszabad területre belépő vagy ezeket elhagyó személyek, áruk és szállítóeszközök vámellenőrzés alá vonhatók.
Vorschriften in Bezug auf das Beförderungsmittel (lose Schüttung, Versandstück, Tank)kontrolliertVerstoß festgestelltnicht anwendbar21.A szállítás módjára vonatkozó rendelkezések (ömlesztett, küldeménydarab, tartály)megvizsgálvaszabálytalantárgytalan21.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Teile von Beförderungsmitteln des Abschnitts XVII;a XVII. áruosztályba tartozó légi járművek vagy járművek részei;
Vermietung von Beförderungsmitteln für zahlende FahrgästeFizető utasokat szállító közlekedési eszközök bérbeadása
Vermietung von Beförderungsmitteln für die GüterbeförderungÁruszállító közlekedési eszközök bérbeadása
Bruttoproduktionsmenge, einschließlich Ausschuss und Scherben aus Öfen und Beförderungsmitteln (t)Bruttó termelés, ideértve a forgókemencékből és szállításból származó selejtet és tört kerámiát is [t]
Anzugeben ist/sind in Bezug auf die in Feld 13a genannte Beförderungsart der oder die Code(s) für die Beförderungsmittel/Container.Adja meg a 13.a rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t.
Verkäufe von neuen Beförderungsmitteln, die von mehrwertsteuerpflichtigen natürlichen oder juristischen Personen an Privatpersonen aus anderen Mitgliedstaaten verkauft werden.Új szállítóeszközök HÉA megfizetésére kötelezett természetes vagy jogi személyek által történő értékesítése más tagállambeli magánszemélyek számára