"Beamter" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Beamterköztisztviselő

Beispieltexte mit "Beamter"

europäischer Beamtereurópai tisztviselő
internationaler Beamternemzetközi tisztviselő
Beamter des Finanzministeriums während des Taliban-Regimes.pénzügyminisztériumi tisztviselő a tálib rezsim alatt.
Beamter am Eingangsort der Reisenden (zum Zweck der weiteren Verbringung in andere Mitgliedstaaten)Az utazási beléptetési pont tisztviselője (más tagállamba való további mozgás esetén)
Er ist Beamter im Sinne des Statuts.Köztisztviselő, akinek jogállását a személyzeti szabályzat állapítja meg.
Organisation von Arbeitsgruppen nationaler Beamter zur Überwachung der Anwendung des Unionsrechts;munkacsoportok szervezése nemzeti tisztviselőkből a közösségi jog végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében;
Gründe für die Aufnahme in die Liste: Hochrangiger Beamter in der Provinz Konar während des Taliban-Regimes.A jegyzékbe vétel oka: Konár tartomány magas rangú tisztviselője a tálib rezsim alatt.
Der Lenkungsausschuss ernennt einen Rechnungsführer, der Beamter im Sinne des Statuts ist, und folgende Aufgaben wahrnimmt:Az operatív bizottság kinevez egy számvitelért felelős tisztviselőt, akinek jogállásáról a személyzeti szabályzat rendelkezik, és aki a következőkért felel:
Scheidet ein Beamter vor Erreichen des Ruhestandsalters aus dem Dienst aus, so kann er verlangen, dass die RuhegehaltszahlungA szolgálatból nyugdíjkorhatár elérése előtt kilépő tisztviselő kérheti öregségi nyugdíja

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Urkundsbeamterigazságszolgáltatási alkalmazott
Polizeibeamterrendőrtiszt
AD-Beamterügyintéző
Aufbau sektorspezifischer Netze zuständiger Beamter;az illetékes tisztviselők ágazatspecifikus hálózatainak fejlesztése;
Sehr enger Vertrauter einflussreicher Regierungsbeamter.Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz.