"Bürgerschaft" auf Ungarisch


Bürgerschaftpolgárság

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

europäische Staatsbürgerschafteurópai polgárság
Sicherheit und UnionsbürgerschaftBiztonság és uniós polgárság
Gemäß Artikel 20 AEUV tritt die Unionsbürgerschaft zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu.Az EUMSZ 20. cikke szerint az uniós polgárság jogállása kiegészíti a nemzeti állampolgárságot.
Förderung und Verbesserung der Wahrnehmung der sich aus der Unionsbürgerschaft ergebenden Rechte;az uniós polgárságból eredő jogok gyakorlásának előmozdítása és javítása;
der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose hat die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats angenommen.a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy állampolgárságot szerzett valamely tagállamban.
Falls Sie später die Staatsbürgerschaft eines Dublin-Landes erhalten, werden Ihre Fingerabdrücke gelöscht.Ha a későbbiekben valamelyik dublini ország állampolgára leszel, az ujjlenyomataidat töröljük.
zur Einrichtung des Programms "Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft" für den Zeitraum 2014 bis 2020a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság program létrehozásáról
Tode nach Alter, Geschlecht, Geburtsjahr, Wohnsitzregion, Geburtsland, Land der Staatsbürgerschaft und Geburtsmonat.halálozások száma életkor, nemek, születési év, lakóhely régiója, születési ország, állampolgárság szerinti ország és halálozás hónapja szerinti bontásban.
Mit dieser Verordnung wird ein Programm "Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft" (im Folgenden "Programm") aufgelegt.Ez a rendelet létrehozza a Jogok, egyenlőség és polgárság programot (a továbbiakban: a program).