"Börse" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Börsepénztárca

Beispieltexte mit "Börse"

Börsennotierte Aktien sind Anteilsrechte, die an einer Börse notiert sind.A tőzsdei részvények olyan tulajdonosi követelést megtestesítő értékpapírok, amelyeket egy tőzsdén jegyeznek.
Andere an einer anerkannten Börse gehandelte Aktien oder WandelschuldverschreibungenMás elismert tőzsdén jegyzett értékpapírok vagy átváltoztatható kötvények
an einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird.Elismert tőzsdén jegyzett, letétbe helyezett arany.
Nicht börsennotierte Aktien (F.512/AF.512) sind nicht an einer Börse notierte Anteilspapiere.A tőzsdén nem jegyzett értékpapírok (F512/AF512) az olyan részvényjellegű értékpapírok, melyeket tőzsdén nem jegyeznek.
Aktien von Nichtfinanzunternehmen, die in einem wichtigen Index einer anerkannten Börse enthalten sind;nem pénzügyi vállalatok elismert tőzsdén jegyzett, annak valamely fő indexében szereplő, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjai;
In einer Börse sind Schlusskurse einerseits leicht verfügbar und andererseits allgemein repräsentativ für den beizulegenden Zeitwert.Egy tőzsdepiacon a záró árfolyamok könnyen elérhetők és általában tükrözik a valós értéket.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Börsennotierungtőzsdei jegyzés
Börsengeschäfttőzsdei ügylet
Wertpapierbörseértékpapírtőzsde
Warenbörseárutőzsde
Börsenmaklerintőzsdeügynök
Börsenwert eines Unternehmenstőkepiaci érték
Börsennotierte und nicht börsennotierte SchuldverschreibungenTőzsdén jegyzett és nem jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Börsennotierte Aktien werden auch als quotierte Aktien bezeichnet.A tőzsdei részvényeket tőzsdén jegyzett részvényeknek is nevezik.
Börsennotierte und nicht börsennotierte Anteile an InvestmentfondsTőzsdei és nem tőzsdei befektetési jegyek
börsengehandelte Beteiligungspositionen, Positionen aus privatem Beteiligungskapital in hinreichend diversifizierten Portfolios und sonstige Beteiligungspositionen,tőzsdén kereskedett részvényekkel kapcsolatos kitettségek, megfelelően diverzifikált portfóliókban található tőzsdén nem kereskedett részvényekkel kapcsolatos kitettségek és más kitettségek;
Dreijahresoption auf börsengehandelte Aktien.Tőzsdén forgalmazott részvényekre vonatkozó hároméves opció.
Europäische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (ESMA)Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA)
Anteilsrechte und Investmentfondsanteile, davon: börsennotierte AktienTulajdoni részesedések és befektetési jegyek/egységek, ebből: tőzsdei részvények
Risikogewicht (RW) 290 % für börsengehandelte Beteiligungspositionen,Kockázati súly (RW) 290 % tőzsdei részvényjellegű kitettségek esetében.
Erwarteter Verlust (EL) 0,8 % für börsengehandelte Beteiligungspositionen,Várható veszteség (EL) 0,8 % tőzsdei részvényjellegű kitettségnél;
Beteiligungskapitalbestände von ausländischen börsennotierten Unternehmen (Marktwerte)Részesedések külföldi, tőzsdén jegyzett vállalatokban (piaci érték)
Beteiligungskapitalbestände von börsennotierten Unternehmen des Euro-Währungsgebiets (Buchwerte)Részesedések euróövezeten belüli, tőzsdén jegyzett vállalatokban (könyv szerinti érték)