"Ausnahme" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Ausnahmekivétel

Beispieltexte mit "Ausnahme"

kulturelle Ausnahmekulturális mentesség
Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten von geringem UmfangKisméretű kereskedési könyv szerinti tevékenységre vonatkozó kivétel
Ausnahme 1-2006: 600 m (chemische Stoffe in Verpackungen)1–2006. sz. eltérés: 600 m (vegyi anyagok küldeménydarabokban)
Ausnahme 9-2009: höchstens 20 km (Klasse 2 in Verpackungen)9–2009. sz. eltérés: legfeljebb 20 km (2. osztályba tartozó anyagok küldeménydarabokban)
Ausnahme 7-2005: Überquerung einer öffentlichen Straße (UN 1202)7–2005. sz. eltérés: átkelés közúton (UN 1202)
Ausnahme für Online-Rechte an Musikwerken für Hörfunk- und FernsehprogrammeA rádió- és televíziós műsorokhoz szükséges online zenei jogokra vonatkozó eltérés
Ausnahme vom vorgeschriebenen Format des Ausweises gemäß Artikel 21 Absatz 1Eltérés az azonosító okmánynak a 21. cikk (1) bekezdésében előírt formátumától
Ausnahme vom vorgeschriebenen Format des Ausweises gemäß Artikel 25 Absatz 1Eltérés az azonosító okmánynak a 25. cikk (1) bekezdésében előírt formátumától
Ermächtigung zur Zulassung einer AusnahmeEltérés biztosítására vonatkozó felhatalmazás
Sie gilt ab dem 1. Januar 2013, mit AusnahmeA rendelet az alábbiak kivételével 2013. január 1-jétől alkalmazandó:
mit Ausnahme der Unterpositionkivéve a
Diese Ausnahme gilt unbefristet.Ez az eltérés határozatlan időre érvényes.
Diese Ausnahme gilt nur für den Erwerber.E kivétel kizárólag a felvásárlóra vonatkozik.
Alle Schafe mit Ausnahme von Mutterschafen.Juhok életkortól függetlenül, az anyajuhokat kivéve.
Alle Ziegen mit Ausnahme weiblicher Zuchttiere.A tenyésznőstényen kívüli egyéb kecskék.
Gilt für Zentralamerika mit Ausnahme von Panama.Panamát kivéve a közép-amerikai országok esetében alkalmazandó.
Krebstiere oder Kopffüßer mit Ausnahme von KalmarRákfélék, illetve lábasfejűek, a kalmár kivételével.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Ausnahmezustandkormányzás rendkívüli állapot esetén
Ausnahmen und EinschränkungenKivételek és korlátozások
Ausnahmen sind nach Konsultationen möglich.Konzultációkat követően adott esetben kivételek tehetők.
Ausnahmen wegen Geringfügigkeit gelten, wennA de minimis kivétel az alábbi esetekben alkalmazandó:
Ausnahmen von der Aufhebung der MittelbindungKivétel a kötelezettségvállalás visszavonása alól
Ausnahmeregelung für Fleisch aus DrittländernA harmadik országokból származó húsra vonatkozó eltérés
Ausnahmen im Zusammenhang mit einer VorbenutzungBizonyos korábban használatos elnevezések számára biztosított mentességek
Ausnahmen von der Anwendung der WettbewerbsregelnKivételek a versenyszabályok alkalmazása alól
Ausnahmeregelungen für Hackfleisch/Faschiertes und FleischabschnitteA darált húsra és a húsnyesedékre vonatkozó eltérés
Inhalt und Ausnahmen der Vereinbarung,A megállapodás tartalma és a megállapodás alóli kivételek.
Die einzigen zulässigen Ausnahmen sind:A megengedett kivételek a következők:
Artikel 54 Basisrechtsakt und Ausnahmeregelungen54. cikk Alap-jogiaktus és kivételek
Besondere Ausnahmen für DienstleistungsaufträgeKülönös kizárások a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében
Für bestehende Steuern geltende AusnahmeregelungenMeglévő adókra alkalmazandó eltérés
Diese Ausnahmen sind nichtdiskriminierend anzuwenden.Ezeket az eltéréseket megkülönböztetés nélkül kell alkalmazniuk.
Artikel 10: Besondere Ausnahmen für Dienstleistungsaufträge10. cikk: Különös kizárások a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében