"Ausmaß" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Ausmaßméret

Beispieltexte mit "Ausmaß"

Ausmaß der Mobilisierung privater Mittel;a magánfinanszírozás mozgósításának aránya.
Ausmaß und Art der gebundenen RückständeA kötött szermaradékok mértéke és jellege
voraussichtliches Ausmaß der Vergabe von Unteraufträgen undalvállalkozók bevonásának várható mértéke; és
Sie arbeiteten in unterschiedlichem Ausmaß mit der Kommission zusammen.Az együttműködési szintjük változó volt.
Die Mitgliedstaaten sollten das Ausmaß der Haftung frei bestimmen können.A tagállamok továbbra is szabadon határozhatják meg a felelősség mértékét.
Die Antragstellerin bestritt nach der Unterrichtung das Ausmaß des Wachstums.A nyilvánosságra hozatalt követően, a kérelmező vitatta a növekedés mértékét.
Hilft, das Ausmaß der Verlustabsorption bei der Herabschreibung einzuschätzen.Segíti a leíráskori veszteségviselési szint értékelését.
Das ungefähre Ausmaß der durch menschliche Aktivität bedingten Veränderung des Grundwassers.A felszín alatti víz emberi tevékenység által eredményezett változásának közelítő foka.
das Ausmaß der festgestellten beständigen Nachteile, die landwirtschaftliche Tätigkeiten beeinträchtigen;a gazdálkodási tevékenységeket befolyásoló azonosított, állandó jellegű hátrányok súlyossága,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

eine detaillierte Beschreibung der Art und des Ausmaßes der festgestellten Mängel,az azonosított hiányosság jellegének és mértékének részletes magyarázata;
Das Ausmaß der vorzunehmenden Bewertung hängt von dem Risiko der Wettbewerbsverfälschung ab.A Hatóság vizsgálatának mértéke a verseny torzulásának kockázatával lesz arányos.
Das Problem hat solche Ausmaße angenommen, dass rechtliche Maßnahmen ergriffen werden müssen.Az osztrák közigazgatásban felmerült problémák mértéke jogi intézkedéseket tesz szükségessé.
Die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Wettbewerbsverzerrung hängen von folgenden Merkmalen ab:A támogatás következő jellemzői befolyásolhatják a verseny torzulásának valószínűségét és kiterjedését:
dem Ausmaß, in dem das Dienstvergehen mit vorsätzlichen oder fahrlässigen Handlungen verbunden ist;a szándékos vagy gondatlan cselekedetek kötelezettségszegéshez való hozzájárulásának mértéke,
Volatilität (d. h das Ausmaß künftiger Preisänderungen bei den Finanzinstrumenten oder anderen Posten).Változékonyság (vagyis a pénzügyi instrumentum vagy más dolog áraiban bekövetkező változások terjedelme).
Das Ausmaß der Förderung und die Wirkungsweise der Einspeisungstarife unterscheiden sich je nach Mitgliedstaat.A támogatás szintje és a betáplálási tarifák működési módja tagállamonként változó.