"Ausgang" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Ausgangkimenet
Ausgangkijárat

Beispieltexte mit "Ausgang"

Ausgang zum Anschluß A, Anschluß B dient als Rücklauf zum Tankkilépő nyílás A csatlakozóhoz; a B csatlakozó a tartályba történő visszafolyásra szolgál.
Zollamtliche Überwachung und Formalitäten beim AusgangVámfelügyelet és a kiléptetésre vonatkozó alakiságok
Formalitäten beim Ausgang von WarenAz áruk kiléptetésére vonatkozó alakiságok
Formalitäten vor dem Ausgang von WarenAz áruk kiléptetését megelőző alakiságok
Schrauben Sie den Schlauch mit dem Gewinde in den Ausgang der Pumpe ein.Csavarozza be a csavarmenetes tömlőt a szivattyú kilépő nyílásába.
Personen, Waren und Beförderungsmittel können beim Eingang oder Ausgang aus den Freizonen Zollkontrollen unterworfen werden.A vámszabad területre belépő vagy ezeket elhagyó személyek, áruk és szállítóeszközök vámellenőrzés alá vonhatók.
Ein positiver Ausgang der Kreditwürdigkeitsprüfung sollte für den Kreditgeber jedoch keine Verpflichtung zur Gewährung des Kredits darstellen.A kedvező eredményű hitelképességi vizsgálat azonban nem jelent a hitelező számára hitelnyújtási kötelezettséget.
Wenn die Pumpe in vertikaler Stellung betrieben wird, muß der Ausgang nach unten zeigen, andernfalls saugt die Pumpe Luft an und kann den Druck nicht ordnungsgemäß aufbauen.Ha a szivattyút függőleges helyzetben működtetik, akkor a kilépőnyílásnak lefelé kell mutatnia, mert különben a szivattyú levegőt fog beszívni és emiatt előfordulhat, hogy a nyomás növekedése nem szabályosan megy végbe.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Ausgangsmodulkimeneti modul
Sicherheitsausgangsmodulbiztonsági kimeneti modul
Ausgangsstoffprekurzor
Relais-Ausgangsmodulrelé kimeneti modul
i der Ausgangswert,i a leolvasott kezdő érték
Interesse der AusgangsstofflieferantenA nyersanyag-beszállítók érdeke
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen UrsprungsNövényi eredetű takarmány-alapanyagok
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs,Növényi eredetű takarmány-alapanyagok,
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse mineralischen Ursprungs,Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok
Ausgangstemperatur zu Beginn der BremsungKezdeti hőmérséklet a fékezés megkezdésekor
Ausgangsenergie größer als 100 J je Impuls,A kimenő energia meghaladja a 100 J/impulzus értéket;
Ausgangsstoffe Schweinegrieben und Schweineschmalz,sertéstepertő és sertészsír alapanyag,
Ausgangsstoffe für toxische Chemikalien wie folgt:Mérgező vegyületek prekurzorai, az alábbiak szerint:
Ausgangswellenlänge größer als 150 nm und kleiner/gleich 190 nm undA kimenő hullámhosszúság meghaladja a 150 nm-t, de nem lépi túl a 190 nm-t, és rendelkezik az alábbiak bármelyikével:
Ausgangsspannung größer als 6 V an einer ohmschen Last kleiner als 55 Ohm und55 ohm ellenállás terhelésre 6 V-nál nagyobb kimenő feszültség; és
Ausgangsstrahlung im transversalen Singlemodebetrieb (single transverse mode) mit einer der folgenden Eigenschaften:Egytranszverzális üzemmódú kimenet, amely rendelkezik a következőkkel:
Bestimmung der gemessenen AusgangsneigungA mért kezdeti dőlésszög meghatározása
Europäische Datenbank für DrogenausgangsstoffeA kábítószer-prekurzorok európai adatbázisa
Schweinegrieben als charakteristischer AusgangsstoffA jelleget adó sertéstepertő alapanyag
Hochschullehrer und Parteien des AusgangsrechtsstreitsEgyetemi vagy főiskolai oktatók és az alapeljárásban részt vevő felek
sonstige Futtermittelausgangsstoffe pflanzlichen UrsprungsEgyéb növényi eredetű takarmány-alapanyagok
Niedrige Pufferkapazität, leichtverdauliche AusgangserzeugnisseAlacsony pufferkapacitás és könnyen emészthető összetevők
Änderung und Ungültigkeitserklärung der summarischen AusgangsanmeldungA kilépési gyűjtő árunyilatkozat módosítása és érvénytelenítése