"Aufzeichnung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Aufzeichnungjegyzet

Beispieltexte mit "Aufzeichnung"

Aufzeichnung der Anzeigen des OBD-Systems.a fedélzeti diagnosztikai rendszer jelzéseinek feljegyzése.
Aufzeichnung manueller Eingaben der Fahrer;a járművezetők által manuálisan bevitt adatok rögzítése,
Aufzeichnung von Informationen durch die Stellen, die die Programme vorbereitenA programokat előkészítő szervek által rögzítendő információk
Aufzeichnung des Fahrzeugstandorts an bestimmten Punkten bzw. Zeitpunkten während der täglichen ArbeitszeitA jármű helyzetének rögzítése bizonyos pontokon a napi munkaidő során
Aufzeichnung genauer und zuverlässiger Daten betreffend den Fahrer, die Tätigkeit des Fahrers und das Fahrzeug;pontos és megbízható adatokat kell rögzítenie a járművezető, a járművezető tevékenysége és a jármű vonatkozásában,
Nichtflüchtige Halbleiter-Datenspeichervorrichtungen zur Aufzeichnung von Daten aus externen Quellen (Flash-Speicherkarten oder elektronischen Flash-Speicherkarten), ohne AufzeichnungSzilárd, állandó nem felejtő tárolóeszköz külső forrásból származó adat rögzítésére (flashmemória-kártya és flash elektronikus memóriakártya felvétel nélkül)
Anwendung und Aufzeichnung von ÄnderungenA módosítások végrehajtása és nyilvántartása
zur Aufzeichnung der zurückgelegten Wegstrecken,a megtett távolság rögzítőjét,
Feststellung und Aufzeichnung von Ereignissen und Störungen;események és hibák észlelése és rögzítése,
automatische Aufzeichnung der Standorte gemäß Artikel 8 Absatz 1;a jármű helyzetét meghatározó, a 8. cikk (1) bekezdésében említett pontok automatikus rögzítése,
ein Schreibfeld für die Aufzeichnung der zurückgelegten Wegstrecke,kizárólag a megtett távolságra vonatkozó adatokra fenntartott mező,
Basisstation zur Aufzeichnung langfristiger Veränderungen des beobachteten physikalischen Feldes.A megfigyelt fizikai erőtér hosszú távú változásainak megfigyelésére szolgáló bázisállomás.
Die Haushaltsbuchführung bietet eine ausführliche Aufzeichnung der Ausführung des Haushaltsplans.A költségvetési elszámolások részletesen nyilvántartják a költségvetés végrehajtását.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Bildaufzeichnungképfelvétel
Aufzeichnungen zur PrüfstreckeA vizsgálati burkolat dokumentációja
Aufzeichnungsgeräte und Bildverarbeitungsausrüstung;rögzítő és képfeldolgozó berendezések;
Datenaufzeichnungsgerät des KohlenwasserstoffanalysatorsA szénhidrogén-elemző adatrögzítő rendszere
Aufzeichnungen über mitgeführte Not- und ÜberlebensausrüstungA fedélzeten található vészhelyzeti és túlélő-felszerelésekre vonatkozó tájékoztató
Aufzeichnungen zur Prüfstrecke und zu den durchgeführten PrüfungenA vizsgálati burkolat és az azon elvégzett vizsgálatok dokumentálása
Aufzeichnungen der Ergebnisse der Überwachung gemäß den Buchstaben a bis c;az a)–c) pont szerinti ellenőrzés eredményeinek nyilvántartása;
Aufzeichnungen zur Prüfung des Geräuschpegels von Fahrzeugen auf der PrüfstreckeA felületen végzett járműzajvizsgálatok dokumentálása
Aufzeichnungsgeräte wie folgt und besonders entwickelte Test-Magnetbänder hierfür:Rögzítőberendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett vizsgálószalag, az alábbiak szerint:
Aufzeichnungen müssen mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden, die nachfolgend genannten Aufzeichnungen jedoch wie folgt:A nyilvántartási adatokat legalább 5 évig meg kell őrizni, az alábbiak szerint kivételt képeznek ez alól a következők:
Schnittstelle zur gesetzlichen FahrdatenaufzeichnungInterfész a joghatású adatrögzítéshez
Kinematografische Filme, belichtet und entwickelt, auch mit Tonaufzeichnung oder nur mit TonaufzeichnungMegvilágított és előhívott mozgó-fényképészeti film, hangfelvétellel is, vagy csak hangfelvételt tartalmazó
Vom Fahrer durchzuführende AufzeichnungenA járművezető által magánál tartandó dokumentumok
Datum und Uhrzeit der Positionsaufzeichnung;a földrajzi helyzet feljegyzésének napja és időpontja;
nur mit Tonaufzeichnung; Negative; ZwischenpositiveCsak hangfelvételt tartalmazó; negatív; köztes pozitív
ein Schreibfeld für die Geschwindigkeitsaufzeichnung,kizárólag a sebességre vonatkozó adatokra fenntartott mező,
Diese Aufzeichnungen müssen stets nachverfolgbar sein.Ezeknek a feljegyzéseknek bármikor nyomon követhetőknek kell lenniük.
die vorzulegenden Erklärungen, Berichte und Aufzeichnungen;benyújtandó nyilatkozatok, jelentések és nyilvántartások;
Alle Aufzeichnungen unterliegen den geltenden Datenschutzbestimmungen.Valamennyi nyilvántartásra a vonatkozó adatvédelmi törvények alkalmazandók.