"Aufwand" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Aufwandráfordítás

Beispieltexte mit "Aufwand"

Prämien und Beihilfen auf den AufwandKöltségek után járó támogatások
Die Anpassung wird als Ertrag oder Aufwand im Periodenergebnis erfasst.A módosítás bevételként vagy ráfordításként kerül elszámolásra a nyereségben vagy veszteségben.
Unterschied höchstzulässiger Aufwand-genutzter Aufwand (Überschreitung)A maximális és a felhasznált erőkifejtés közötti eltérés (többlet)
Das Unternehmen erfasst eine Schuld und einen Aufwand in Höhe von 2,5 % des Gewinns.A gazdálkodó egység a nyereség 2,5 százalékát számolja el kötelezettségként és ráfordításként.
Der Aufwand enthält auch Ausgaben für Käufe in Zusammenhang mit den einzelnen Aufwandsposten.A költségekbe beletartoznak az egyes költségtételekkel kapcsolatos beszerzési kiadások is.
Nach IAS 1 Darstellung des Abschlusses ist der Aufwand für die Leistungen an Arbeitnehmer anzugeben.Az IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása standard előírja a munkavállalói juttatások költségeinek közzétételét.
Er enthält die folgenden von der antragstellenden Partei mit vertretbarem Aufwand beschaffbaren Informationen:A kérelemnek a következő, a kérelmező fél számára szokásszerűen hozzáférhető információkat kell tartalmaznia:
Erhebung von Daten über die Einheitsfänge und/oder den tatsächlichen Aufwand spezifischer kommerzieller FangflottenErőkifejtési egységre és/vagy egyes kereskedelmi flották tényleges erőkifejtésére jutó kifogott mennyiségekre vonatkozó adatgyűjtés

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Aufwandsentschädigung und Spesenjuttatások és költségtérítések
Tausch von AufwandszuteilungenA halászati erőkifejtés kiosztott kvótáinak cseréje
Ertragsteueraufwand oder –ertrag.nyereségadó ráfordítás vagy bevétel.
Aufwandsbeschränkungen und begleitende Bedingungen für die Bewirtschaftung der BeständeErőkifejtés korlátozása és az állománygazdálkodásra vonatkozó kapcsolódó feltételek
Aufwand, den andere auf sich nehmen müssten, um die Information zu erlangen oder zu reproduzieren;azon erőfeszítés mértékét, amelyet igénybe venne az információ megszerzése, illetve lemásolása;
Ansatz und Bewertung: Barwert leistungsorientierter Verpflichtungen und laufender DienstzeitaufwandMegjelenítés és értékelés: a meghatározott juttatási kötelmek és a tárgyidőszaki szolgálat költségének jelenértéke
Dienstzeitaufwand (siehe Paragraphen 66-112).a szolgálat költsége (lásd a 66–112. bekezdést);
Festgestellter genutzter Fischereiaufwand 2012Bizonyítottan felhasznált halászati erőkifejtés (2012)
Angepasster höchstzulässiger Fischereiaufwand 2012Kiigazított maximális halászati erőkifejtés (2012)
Fang- und Aufwandsbeschränkungen in TiefseefischereienA mélytengeri halászatra vonatkozó fogási és erőkifejtési korlátozások
laufender Dienstzeitaufwand (siehe Paragraphen 70–74).a tárgyidőszaki szolgálat költségeit (lásd a 70–74. bekezdést).
Einhaltung anderer Regelungen zur FangaufwandsbeschränkungEgyéb halászati korlátozási rendszereknek való megfelelés
ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand überprüfbar;ellenőrizhetők anélkül, hogy az ellenőrzésük aránytalanul nagy adminisztratív terhet jelentene;