"Archiv" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Archivarchívum
Archivlevéltár

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

ArchivregalIrattartó állvány
digitale Archivierungdigitális archiválás
Informationsbeschaffung und ArchivierungInformáció beszerzése és archiválás
Archive aller Art, mit Archivalien, die älter sind als 50 Jahre, auf allen Trägern50 évesnél régebbi, bármilyen adathordozóból álló archívumok és azok részeinek minden típusa
Artikel 61: Online-Dokumentenarchiv (e-Certis)62. cikk: Online közbeszerzési dokumentumkereső (e-Certis)
Beschaffung von Dokumentation und ArchivierungDokumentumok beszerzése és archiválás
Ausgaben für Dokumentation, Bibliothek und ArchivierungDokumentációs, könyvtári és archiválási költségek
Seriennummern für die einzelnen Geräte werden archiviertAz egyes berendezésekre vonatkozó sorozatszámok archiválásra kerülnek.
Beschaffung von Informationen, Dokumentation und ArchivierungAdatszerzés, dokumentálás és archiválás
Entsprechendes gelte für die Kosten für die Verlegung von Archiven.Ugyanez érvényes az irattárátadásra vonatkozó költségekre is.
Weiterverwendung der ausgetauschten Daten, einschließlich ArchivierungA kicserélt adatok további felhasználása, ideértve az archiválást is