"Arbeitsplan" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Arbeitsplanmunkarend

Beispieltexte mit "Arbeitsplan"

Arbeitsplan für die nächsten drei Jahre.az elkövetkező három évre vonatkozó munkaprogram.
dem Arbeitsprogramm oder Arbeitsplan vorgesehenen, gerechtfertigten Fällen.a munkaprogramban vagy munkatervben meghatározott más indokolt esetekben.
Der jeweilige Höchstsatz wird im Arbeitsprogramm oder Arbeitsplan festgelegt.A maximális visszatérítési rátát a munkaprogramban vagy a munkatervben kell megjelölni.
Solche zusätzlichen Verpflichtungen sind im Arbeitsprogramm oder Arbeitsplan anzugeben.Ezeket a további kötelezettségeket a munkaprogramban vagy a munkatervben is fel kell tüntetni.
Der Arbeitsplan enthält ferner eine Analyse der erforderlichen Investitionen einschließlichA munkaterv kitér továbbá a beruházások elemzésére, ami többek között az alábbiakat foglalja magában:
erstellt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten den Arbeitsplan in Bezug auf den Korridor und überwacht dessen Umsetzung;a tagállamokkal együttműködve kidolgozza a folyosó munkatervét és nyomon követi a végrehajtást;
Das Arbeitsprogramm oder der Arbeitsplan kann besondere Verpflichtungen hinsichtlich Nutzung und Verbreitung enthalten.A munkaprogramban vagy munkatervben különös kötelezettségek állapíthatók meg a hasznosítás és a terjesztés vonatkozásában.
Jede zusätzliche Nutzungsverpflichtung wird in der Finanzhilfevereinbarung festgelegt und ist im Arbeitsprogramm oder Arbeitsplan anzugeben.Az esetleges további terjesztési kötelezettségeket a támogatási megállapodásban kell meghatározni és a munkaprogramban vagy a munkatervben is fel kell tüntetni.