"Arbeitslosigkeit" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Arbeitslosigkeitmunkanélküliség

Beispieltexte mit "Arbeitslosigkeit"

verdeckte Arbeitslosigkeitrejtett munkanélküliség
strukturelle Arbeitslosigkeitstrukturális munkanélküliség
konjunkturelle Arbeitslosigkeitkonjunkturális munkanélküliség
Arbeitslosigkeit von Wanderarbeitnehmernmigráns munkanélküliség
Bekämpfung der Arbeitslosigkeitküzdelem a munkanélküliség ellen
betrieblich bedingte Arbeitslosigkeitmunkaidőcsökkentés
technologisch bedingte Arbeitslosigkeita technikai fejlődés miatti munkanélküliség
Das Beschäftigungswachstum hat sich verringert und die Arbeitslosigkeit erhöht.A foglalkoztatási szint növekedése lelassult, és a munkanélküliség növekedni kezdett.
Seither ist die Beschäftigung zurückgegangen und die Arbeitslosigkeit angestiegen.Az azt követő években a foglalkoztatottság csökkent és megnőtt a munkanélküliség.
Ein solches berechtigtes Interesse kann beispielsweise bei Scheidung oder Arbeitslosigkeit gegeben sein.Ilyen jogos érdek merülhet fel például válás vagy a munkahely elvesztése esetén.
Die Arbeitslosigkeit ist in jüngster Zeit zurückgegangen, liegt jedoch weiterhin über dem EU-15-Schnitt.A munkanélküliség csökkent az elmúlt időszakban, de még mindig az EU15-ök átlaga felett maradt.
Die Arbeitslosigkeit und vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit zählen weiterhin zu den höchsten in der EU.A munkanélküliség és különösen a tartós munkanélküliség változatlanul az egyik legmagasabb az EU-ban.
Die Arbeitslosigkeit liegt über dem EU-15-Schnitt und ist gekennzeichnet durch starke regionale Schwankungen.A munkanélküliség az EU15-ök átlaga felett maradt, regionális különbségekkel.
Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin niedrig und die Langzeitarbeitslosenquote ist eine der niedrigsten in der EU.A munkanélküliség továbbra is alacsony, és a tartósan munkanélküliek aránya az egyik legalacsonyabb az EU-ban.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Langzeitarbeitslosigkeittartós munkanélküliség
Frauenarbeitslosigkeitnői munkanélküliség
Jugendarbeitslosigkeitfiatalok munkanélkülisége
Saisonarbeitslosigkeitszezonális munkanélküliség
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 20 %.A munkanélküli fiatalok aránya meghaladja a 20 %-ot.
Beschäftigung, insbesondere zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit:foglalkoztatás, különösen a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség felszámolása érdekében:
die für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit relevanten Interessenträger einbindet;bevonja az ifjúsági munkanélküliség kezelésében érintett érdekelteket,
Spezielle Flexibilität zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Stärkung der ForschungSpecifikus rugalmasság az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a kutatás erősítésére
durch eine weiter gehende Reform des Steuer- und Sozialleistungssystems Arbeitslosigkeitsfallen beseitigen;további reformokat kell végrehajtani az adó- és támogatási rendszeren a munkanélküliségi csapdák megszüntetése érdekében,
Im Einklang mit Europa 2020 sollte das Programm dazu beitragen, das dringende Problem der Jugendarbeitslosigkeit anzugehen.Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak elő kell segítenie a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség sürgető problémájának megoldását.
Das Programm sollte andere Unionsprogramme und -initiativen ergänzen, die sich auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit konzentrieren.A programnak ki kell egészítenie az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelemre összpontosító más uniós programokat és kezdeményezéseket.