"Arbeitskräfte" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Arbeitskräftemunkaerő

Beispieltexte mit "Arbeitskräfte"

Mobilität der Arbeitskräftemunkaerő mobilitása
Arbeitskräfte insgesamt: Anzahl der Jahresarbeitseinheiten (Spalte W1)Teljes munkaerő: éves egységek száma (W1. oszlop)
Löhne und Soziallasten für entlohnte ArbeitskräfteA fizetett munkaerő bére és társadalombiztosítási költségei
Entlohnte, unregelmäßig beschäftigte ArbeitskräfteFizetett alkalmi munkaerő
Altersbegrenzung für strahlenexponierte ArbeitskräfteA sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó korhatár
Nicht entlohnte, unregelmäßig beschäftigte ArbeitskräfteFizetetlen alkalmi munkaerő
Es gelten folgende Aufgabencharakteristiken für die ArbeitskräfteA dolgozóknak a következő feladatokat kell teljesíteniük
Sonstige regelmäßig beschäftigte, nicht entlohnte ArbeitskräfteEgyéb fizetetlen rendszeres munkaerő
Es gelten folgende Aufgabencharakteristiken für beide ArbeitskräfteA két dolgozónak a következő feladatokat kell teljesítenie
Kosten und Betriebsmittel — Arbeitskräfte und MaschinenMunkaerő- és gépköltségek és ráfordítások
Für diesen Bereich sind folgende Arbeitskräfte erforderlichEhhez a munkaterülethez a következő dolgozókra van szükség
Für diese Arbeitskräfte gelten folgende QualifikationsanforderungenEzeknek a dolgozóknak a következő szakképzettséggel kell rendelkezniük
die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen steigernA munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása
Für diesen Arbeitsbereich sind drei Arbeitskräfte pro Schicht erforderlich.Ehhez a munkaterülethez műszakonként három-három dolgozóra van szükség.
Die regelmäßig beschäftigten Arbeitskräfte werden in Jahresarbeitseinheiten (JAE) umgerechnet.A rendszeresen foglalkoztatott munkaerőt éves munkaegységekre kell átszámolni.
Alle entlohnten, regelmäßig beschäftigten Arbeitskräfte (mit Ausnahme des entlohnten Betriebsleiters).E csoportban összesítve kell feltüntetni valamennyi rendszeres, fizetett munkaerőt (kivéve a mezőgazdasági üzem bérben részesülő üzemvezetőjét).

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Arbeitskräftebedarfmunkaerőigény
Mangel an Arbeitskräftenmunkaerőhiány
Abwerben von Arbeitskräftenfejvadászat
Arbeitskräftebestand mit zwei Dezimalstellen.munkaegység két tizedesjegyig kell megadni.
Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der ArbeitskräfteA fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
Förderung von nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der ArbeitskräfteA fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése
die Beschäftigung von Leiharbeitskräften.helyettesítő személyzet alkalmazása.
Zeitarbeitskräften anvertraute sensible AufgabenAz ideiglenes alkalmazottak bizalmi feladatokkal való megbízása
Hilfspersonal (Leiharbeitskräfte) und SonderberaterKölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók
eine allgemeine Beschreibung der verfügbaren Arbeitskräfte,a munkaerőforrások általános leírása;
Stellvertretender Generalstabschef (Personal und Arbeitskräfte).A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök.
In Riga bestehen ein Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefizite.Ugyanakkor Rigában munkaerőhiány van, főleg szakképzett munkásokban.
Ausgaben für Aushilfspersonal (Leiharbeitskräfte) und freiberufliches Personal.a kölcsönmunkaerő és a szabadúszó személyzet szolgáltatásai.