"Anzeige" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Anzeigekijelző
Anzeigefeljelentés

Beispieltexte mit "Anzeige"

Anzeige und Weitergabe von KennungenAz azonosító kódok megjelenítése és bemutatása
Anzeige anderer nautischer InformationenEgyéb navigációs információk megjelenítése
Anzeige des Entladeschlusses, der das Anhalten des Fahrzeugs bewirkt: …A kisütés végének jelzése, amely a jármű kötelező megállításához vezet: …
einer Einrichtung zur Messung und Anzeigeaz alábbiak mérésére és kijelzésére szolgáló eszközök:
nur mit mechanischer Anzeige oder mit Vorrichtung zur Aufnahme einer mechanischen AnzeigeCsak mechanikus kijelzővel vagy a mechanikus kijelző felszerelésére szolgáló szerkezettel ellátva
eine in die Anzeige integrierte Uhr mit Alarmfunktion,egy a képernyőn megjelenő ébresztőfunkciós óra,
einer Einrichtung zur Messung und Anzeige des Folgenden:az alábbi paraméterek mérésére és megjelenítésére alkalmas eszközök:
einer Einrichtung zur Messung und Anzeige der Kraftstoffmenge;a tüzelőanyag mennyiségének mérésére és megjelenítésére alkalmas eszközzel;
Eine Reserveeinrichtung zur Messung und Anzeige der Fluglage, dieA térbeli helyzet mérésére és kijelzésére szolgáló tartalék eszköz, amely:
Die Anzeige im Grundbild der Steuerung zeigt „Automatikbetrieb“ an.A vezérlés alapképernyőjén található kijelzőn az „Automata üzemmód” felirat látható.
Die Anzeige muss so lange aufrechterhalten werden, wie die Störung besteht.A meghibásodás megszüntetéséig bekapcsolva kell maradnia.
einer Einrichtung zur Anzeige einer unzulänglichen Stromversorgung der Kreiselinstrumente.a pörgettyűs műszerek nem megfelelő energiaellátását jelző eszköz.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

FüllstandanzeigeTöltési szint kijelző
Anzeigeampelnkijelzőlámpák
Druckanzeigenyomásjelző
Parameteranzeigeparaméterkijelző
Störungsanzeigeüzemzavar-kijelző
Aktivierung der FehlfunktionsanzeigeA hibajelző (MI) bekapcsolása
Selbstüberwachung, automatische AusfallsanzeigeÖnellenőrzés, automatikus hibajelzés
Einbau des WendeanzeigersA fordulásisebesség-kijelző beszerelése
Druckanzeige am Bedienpulta kezelőpulton lévő nyomáskijelző
Fehlen anzeigepflichtiger MärkteBejelentendő piacok hiánya
Anzeigetafeln mit Leuchtdiodenanzeige (LED)Jelzőtábla, fénykibocsátó diódákkal (LED) működő
Anzeigetafeln mit Flüssigkristallanzeige (LCD)Jelzőtábla, folyadékkristályos eszközzel (LCD) működő
Anzeige- und Steuerungsmodul für Mobiltelefone mitMobiltelefon megjelenítő és vezérlő modul, amely:
Anzeigen wegen Eidesverletzungen von Zeugen und SachverständigenA hamis tanúvallomás vagy a hamis szakértői vélemény miatt tett feljelentés
Anzeigetafeln mit Flüssigkristallanzeige (LCD) oder Leuchtdiodenanzeige (LED)Jelzőtábla, folyadékkristályos műszerrel (LCD) vagy fénykibocsátó diódákkal (LED) működő
Anzeigepflichtige Märkte im Sinne des Abschnitts 6 dieses vereinfachten Formblatts CO.A 6. szakasz értelmében vett bejelentendő piac.
Anzeigetafeln mit Flüssigkristallanzeige oder Leuchtdioden; akustische oder optische elektrische SignalgeräteFolyadékkristályt, fénykibocsátó diódát (LED) tartalmazó kijelző; hang vagy képi jelzésű elektromos berendezés
Prüfung der Alarme und AnzeigenA riasztások és kijelzések tesztelése
Fahrtrichtungsanzeiger auf Fahrerseite EINIrányjelző a vezető oldalon BE
Aufzeichnung der Anzeigen des OBD-Systems.a fedélzeti diagnosztikai rendszer jelzéseinek feljegyzése.
Fehlermeldung vom Drehratensensor (Wendeanzeiger),hiányzó fordulásisebesség-jelzés,
Elektrische Eigenschaften des FotozellenanzeigegerätesA fotocellás kijelzőegység elektromos jellemzői
Zulässige Fehlergrenzen (Anzeige- und Schreibeinrichtungen)Maximálistűrés (vizuális és rögzítő műszerek)
Elektronische Manometer, Drucksensoren, -anzeiger und -übertragerElektronikus nyomásmérő, érzékelő, jelző és adó