"Anwender" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Anwenderfelhasználó

Beispieltexte mit "Anwender"

Das Risiko trägt allein der Anwender bzw.Betreiber.A kockázatot egyedül a felhasználó, ill. az üzemeltető viseli.
den Schutz der Anwender und Arbeiter beim Wiederbetreten und Kontrollieren der Lagerräume;a hatóanyagot kezelő személyek és munkások védelme a növényvédő szerrel kezelt területre való újbóli belépéskor és a raktár ellenőrzésekor;
D31 Ein erstmaliger Anwender darf die Übergangsvorschriften in IFRS 11 mit folgender Ausnahme anwenden.D31 Az első alkalmazó az IFRS 11 standardban szereplő, áttérésre vonatkozó rendelkezéseket a következő kivétellel alkalmazhatja.
Für gewerbliche Anwender werden sichere Betriebsverfahren und angemessene organisatorische Maßnahmen festgelegt.A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni.
Für industrielle Anwender werden sichere Betriebsverfahren und angemessene organisatorische Maßnahmen festgelegt.Az ipari felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni.
Nur Anwendungen als Insektizid und Akarizid im Innenbereich durch professionelle Anwender dürfen zugelassen werden.Kizárólag rovarirtó vagy atkaölő szerként történő, hivatásos felhasználók általi beltéri használata engedélyezhető.
Die für den Anwender erforderlichen Informationen müssen klar, verständlich und ohne unnötige Fachbegriffe dargestellt sein.A felhasználóknak szóló információknak világosnak, érthetőnek kell lenniük és mellőzniük kell a felesleges műszaki fogalmakat.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

anwenderprogrammierbare Logikschaltkreise (FPLDs) mit einer der folgenden Eigenschaften:Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:
Anwenderkategorie, z. B. industriell geschultes Fachpersonal, berufsmäßige Verwender, Verbraucher (nichtberufsmäßige Verwender)A felhasználók, pl. ipari felhasználók, szakképzett foglalkozásszerű felhasználók, foglalkozásszerű felhasználók, a termék lakossági felhasználói
Anwenderkategorie, z. B. industriell, geschultes Fachpersonal, berufsmäßige Verwender, Verbraucher (nichtberufsmäßige Verwender)A felhasználók, pl. ipari felhasználók, szakképzett és betanított felhasználók, foglalkozásszerű felhasználók vagy lakossági (nem foglalkozásszerű) felhasználók
Erstmalige Anwendung - Ausgeprägte Hochinflation und Beseitigung der festen Zeitpunkte für ErstanwenderElső alkalmazás – Komoly hiperinfláció és az első alkalmazókra vonatkozó rögzített határidők megszüntetése
Unternehmen gelten im Sinne von Absatz 1 als „Erstanwender“.Az (1) bekezdésnek megfelelően a társaságok „első alkalommal alkalmazóknak” tekintendők.
Zur Sicherheit der Anwender: Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe während der Handhabung.Biztonsági okokból: használatakor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.
Hinweise zur Anwendersicherheit: Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe während der Handhabung.Biztonsági okokból: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.
Gewebe oder Folgeerzeugnisse tierischen Ursprungs, die mit Patienten und Anwendern in Kontakt kommenA pácienssel, illetve a felhasználóval érintkezésbe kerülő állati eredetű szövetek vagy szövetszármazékok
Hinweise zur Anwendersicherheit: Bei der Handhabung sind Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.A felhasználók biztonsága érdekében: az anyag kezelésekor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.
Bei dieser Gesamtbewertung achten die Mitgliedstaaten insbesondere auf die Anwender- und Arbeitersicherheit.Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szert kezelők és más dolgozók biztonságára.
Funkgeräte, die "Time-Modulated-Ultra-Wideband"-Verfahren verwenden, mit anwenderprogrammierbaren Channelization- oder Scramblingcodes,"Időmodulált ultra-szélessáv" technikát alkalmazó rádióberendezés, a felhasználó által programozható csatornákra osztó vagy rejtjelező kódokkal;