"Anhang" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Anhangmelléklet
Anhangfüggelék

Beispieltexte mit "Anhang"

ANHANG IH WCPFC-ÜbereinkommensbereichMELLÉKLET A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület IJ.
Anhang C wird geändert.A C. függelék módosul.
Anhang 6 — Farbmerkmale6. melléklet – Színtani előírások
Anhang VI wird gestrichen.A VI. mellékletet el kell hagyni.
ANHANG I — FahrzeugeinstufungI. MELLÉKLET — Járműosztályozás
Anhang 11 — Farbbeständigkeit11. melléklet – Színtartóság
ANHANG IX — EntsprechungstabelleIX. MELLÉKLET — Megfelelési táblázat
Anhang 4 - Fotometrische Messungen4. melléklet – Fénytani mérések
Siehe die Anlage zu diesem Anhang.Lásd e Melléklet Függelékét.
Dieser Beschluss stützt sich auf die Annahmen im Anhang.E határozat a mellékletben foglalt feltevéseken alapul.
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Zeitreihen für die neue regionale Gliederung gemäß der Liste im Anhang.A mellékletben meghatározott jegyzékkel összhangban a tagállamoknak meg kell küldeniük a Bizottság részére az új regionális bontásra vonatkozó idősorokat.
Änderung von Anhang IAz I. melléklet módosítása
WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.WTO-vámkontingens: lásd 7. melléklet.
Artikel oder Anhang dieser VerordnungAz ebben a rendeletben foglalt cikk vagy melléklet
Datenübernahme aus Anhang IV Punkt 2.Ezt az adatot a IV. melléklet 2. pontjából kell átvenni.
Energieeffizienzklasse gemäß Anhang VI;energiahatékonysági osztály a VI. melléklet szerint;
Futtermittelzusatzstoffe gemäß Anhang VI.“a VI. mellékletben felsorolt takarmány-adalékanyagok.”
Andere mitarbeitende Unternehmen (Anhang I, Anhang II)Egyéb együttműködő vállalatok (I. melléklet, II. melléklet)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Hirnanhangdrüseagyfüggelék
Kernkraftwerke (Anhang II)Atomerőművek (II. melléklet)
Anhang I wird wie folgt geändert:Az I. melléklet a következőképpen módosul:
Anhang IJ erhält folgende Fassung:Az IJ. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
Anhang 3 — Fotometrische Messungen3. melléklet – Fénytani mérések
Anhang III erhält folgende Fassung:A III. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
Anhang XVIIa erhält folgende Fassung:A XVIIa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:
Anhang 7 — Photometrische Anforderungen7. melléklet – Fénytani előírások
Anhang II Steigfähigkeit von GeländefahrzeugenII. melléklet A terepjárók kapaszkodóképessége
die Arten des Anhangs A.)az A. mellékletben lévő fajok)
Gegenstand dieses Anhangs sindAz előírás az alábbi pontokra tér ki:
Im Anhang wird Folgendes angefügt:A melléklet a következőkkel egészül ki:
Im Anhang I aufgeführte UnternehmenAz I. mellékletben felsorolt vállalatok
für Beschaffungsstellen gemäß Anhang 1:az 1. melléklet hatálya alá tartozó beszerzést végző szervek esetében:
Andere mitarbeitende Unternehmen (Anhang 1)Egyéb együttműködő vállalatok (1. melléklet)
Im Anhang aufgeführte mitarbeitende HerstellerA mellékletben felsorolt együttműködő gyártók