"Angleichung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Angleichungigazítás

Beispieltexte mit "Angleichung"

Angleichung der Normena szabványok harmonizációja
Angleichung der Preiseárharmonizáció
Angleichung der Rechtsvorschriftenjogszabályok közelítése
Funktionsweise und Entwicklung des Binnenmarktes, insbesondere im Bereich der Meldung, Zertifizierung und der sektoriellen AngleichungA belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén
In diesem Fall wird im Emissionsbericht auf die Angleichung dieses Werts hingewiesen.Ebben az esetben a kibocsátási jelentésben utalni kell az érték kiigazítására.
Verstärkte Bemühungen um Angleichung des statistischen Systems an die Normen der EU.Növelni kell az erőfeszítéseket a statisztikai rendszer EU-előírásoknak való megfelelésének biztosítása érdekében.
schrittweise Angleichung an den Besitzstand der Union und Vorbereitung auf seine Umsetzung,az uniós vívmányok fokozatos átvétele és a végrehajtásukra való felkészülés,
Öffentliches Auftragswesen Nennenswerte Angleichung des albanischen Rechtsrahmens an den Besitzstand der EU.Közbeszerzés Biztosítani kell az albán jogszabályoknak a közösségi vívmányokkal való alapvető harmonizációját.
Diese Angleichung ist einmalig und endgültig, ungeachtet etwaiger späterer Berichtigungen der BSP-Grundlagen.A kiigazításra csak egyszer kerül sor, és az a GNP összegének későbbi módosítása esetén is végleges.
Studien Hochgeschwindigkeitsverkehr (einschließlich der Angleichung der Verbindungen zwischen den drei Städten)nagy sebességű vasút tanulmányok (beleértve a három város közötti összeköttetések egymáshoz igazítását is)
Fortsetzung der Angleichung auf den Gebieten Freizonen, Durchfuhr, Zollplafonds und Allgemeines Präferenzsystem.Összehangolást kell megvalósítani a vámszabad területek, a tranzit területek, a díjak, a vámplafonok és az Általános Preferenciális Rendszer tekintetében.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Radar-Karten-Angleichung nicht möglich,a radar és a térkép megfeleltetése lehetetlen.
In Absatz 1 wird das Wort "Angleichung" durch das Wort "Aktualisierung" ersetzt;az (1) bekezdésben a „kiigazítására” szó helyébe a „naprakésszé tételére” szó lép;
Andernfalls erfolgen die Angleichungen bei der zweiten Gutschrift nach der endgültigen Feststellung.A kiigazításokat minden más esetben a végleges elfogadást követő második elszámoláskor kell végrehajtani.
Fortsetzung der Rechtsangleichung und der Stärkung der Verwaltungskapazitäten im Luftverkehrssektor.Folytatni kell a jogszabályok összehangolását és a közigazgatási kapacitás megerősítését a légi közlekedési ágazatban.
Diese Angleichung wird auch bei einer etwaigen späteren Berichtigung der BSP-Grundlage nicht nachträglich geändert.A GNP-érték későbbi módosítása esetén a kiigazítás későbbi felülvizsgálatára nem kerülhet sor.
Ausarbeitung einer Investitionsstrategie im Umweltbereich, die auf einer Schätzung der Kosten der Rechtsangleichung beruht.Az összehangolás becsült költségei alapján környezetvédelmi befektetési stratégiát kell kidolgozni.
Es vermeidet Wettbewerbsverzerrungen, zielt auf eine Multiplikatorwirkung ab und gewährleistet die Angleichung der Interessen.Kerüli a verseny torzítását, célja a multiplikátorhatás biztosítása, és összehangolja az érdekeket.
Öffentliches Auftragswesen Durchsetzung der gegenwärtigen Rechtsvorschriften für das öffentliche Auftragswesen und deren Angleichung an die EU-Standards.Közbeszerzés Végre kell hajtani a jelenleg hatályos közbeszerzési jogszabályokat, és lépéseket kell tenni ezen jogszabályoknak az EU-előírásokhoz való közelítésére.