"Anbieter" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Anbieterszolgáltató

Beispieltexte mit "Anbieter"

Die bisher von der PMU getragene Belastung verteile sich lediglich auf alle Anbieter.A korábban egyedül a PMU-t terhelő díjakat egyszerűen elosztják az összes szolgáltató között.
kein Anbieter die Teilnahmebedingungen erfüllt oderegyik ajánlattevő sem felelt meg a részvétel feltételeinek; vagy
inländische Waren, Dienstleistungen und Anbieter unda hazai árukat, szolgáltatásokat és ajánlattevőket; és
öffentliche Anbieter von Weiter- oder Hochschulbildung.továbbképzést nyújtó vagy felsőoktatási közszolgáltatók.
Konkurrenz durch die anderen zugelassenen Anbieter für Online-Pferdewetten,az online lóversenyfogadást biztosítani jogosult más szolgáltatók jelentette verseny;
Waren, Dienstleistungen und Anbieter einer anderen Vertragspartei behandelt.bármely más Fél áruit, szolgáltatásait és ajánlattevőit.
OB ist der marktbeherrschende Anbieter von Skidienstleistungen am betreffenden Skiort.Az OB erőfölénnyel rendelkezik a sípályához kapcsolódó síelési szolgáltatások terén.
Dies erfordert ein koordiniertes Vorgehen der europäischen Anbieter von Innovationsförderung.Ez összehangolt fellépést tesz szükségessé az innovációt támogató európai szervezetek részéről.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Name und Adresse des erfolgreichen Anbieters,a nyertes ajánlattevő neve és címe;
Das Fernsehen war zunächst bestimmten Anbietern vorbehalten.A televíziós műsorszolgáltatás hagyományosan egy meghatározott kör számára fenntartott tevékenység volt.
den fairen Wettbewerb zwischen den Anbietern beeinträchtigen könnte,sértheti az ajánlattevők közötti tisztességes versenyt;
Roamingkunden sind berechtigt, den Roaminganbieter jederzeit zu wechseln.A barangolást végző ügyfelek jogosultak bármikor barangolásszolgáltatót váltani.
Vom Datenanbieter festgelegter eindeutiger Identifikator des Bodenprofils.A talajszelvénynek az adatkészlet adatszolgáltatója által adott egyedi azonosító.
Diskriminierung zwischen Pferdewettanbietern in Bezug auf die AbgabenpflichtEgyes lóverseny-fogadási szolgáltatók hátrányos megkülönböztetése a járulékfizetési kötelezettség tekintetében
verstärkte Kostenteilung für Gesundheitsdienstleistungen privater Anbieter;a magánszolgáltatók által biztosított egészségügyi ellátás esetében a költségmegosztás növelése;