"Amme" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Ammedajka

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

FührungsklammerVezetőkapocs
Kammerkamra
Zusammensetzungösszetétel
Zusammenfassungösszefoglalás
Einkammersystemegykamarás rendszer
kulturelle Zusammenarbeitkulturális együttműködés
finanzielle Zusammenarbeitpénzügyi együttműködés
Europäische Zusammenarbeiteurópai együttműködés
wirtschaftliche Zusammenarbeitgazdasági együttműködés
handelspolitische Zusammenarbeitkereskedelmi együttműködés
Inhalt der ProgrammeA programok tartalma
Änderung der ProgrammeProgramok módosítása
Begleitung der programmeA programok monitoringja
Erstellung der ProgrammeA programok elkészítése
Inhalt der StützungsprogrammeA támogatási programok tartalma
Flamme wird gezündeta láng begyújtásra kerül
Zusammensetzung des Parlamentsparlament összetétele
Zusammenarbeit der Verwaltungenközigazgatási együttműködés
Zusammenarbeit der Justizbehördenigazságügyi együttműködés
Rollenbahn Zusammenführung Kühlgerätea hűtőkészülékek egymáshoz vezetésére szolgáló görgősor
Allgemeine Vorschriften für die StützungsprogrammeA támogatási programokra vonatkozó általános szabályok
Künftige Verhandlungen und künftige ArbeitsprogrammeJövőbeli tárgyalások és jövőbeli munkaprogramok
Außerordentliche Hilfsmaßnahmen und InterimsprogrammeRendkívüli támogatási intézkedések és átmeneti intézkedési programok
Inhalt, Annahme und Änderung der KooperationsprogrammeAz együttműködési programok tartalma, elfogadása és módosítása
Thematische Strategiepapiere und MehrjahresrichtprogrammeTematikus stratégiai dokumentumok és többéves indikatív programok
Die europäischen Satellitennavigationssysteme und -programmeAz európai műholdas rádiónavigációs rendszerek és programok
Fondsspezifische Bestimmungen für die operationellen ProgrammeAz alappal kapcsolatos egyedi rendelkezések az operatív programok tekintetében
freie Verbreitung von Programmenprogramok szabad mozgása
Rat für kulturelle Zusammenarbeita Kulturális Együttműködés Tanácsa
Zusammenschluss in der Landwirtschaftmezőgazdasági üzemek összefogása
Sammelbehälter der Pumpe überfüllt.Túltöltődött a szivattyú gyűjtőtartálya.
Zusammenarbeit in inneren Angelegenheitenbelügyi együttműködés
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhaltgazdasági és társadalmi kohézió
Freiheit des gewerkschaftlichen Zusammenschlussesszakszervezeti szabadság