"Alkohol" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Alkoholalkohol

Beispieltexte mit "Alkohol"

chemischer Alkoholkémiai alkohol
Alkohol oder psychoaktiven Substanzen oderi. alkohol vagy pszichoaktív anyagok; vagy
Die Ware enthält keinen Alkohol.A termék alkoholmentes.
Mischungen von Bananen, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von AlkoholMás módon elkészített vagy tartósított banánt tartalmazó keverék, alkohol hozzáadása nélkül
Menge in hl Alkohol von 100 % volMennyiség (100 térfogatszázalékos alkohol hektoliterben)
In Wasser und Alkohol praktisch unlöslich.Vízben és alkoholban gyakorlatilag nem oldódik.
Reiner Alkohol (wichtig: ohne Alkoholsteuer).Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)
teilweise gegoren, auch ohne Alkohol stumm gemachtErjedésben vagy az alkohol hozzáadásától eltérő módon erjesztéssel lefojtva
während des Dienstes keinen Alkohol zu sich nehmen dürfen;szolgálati idejük alatt nem fogyaszthatnak alkoholt;
Durch Waschen mit einem Alkohol lässt sich die Reinigung noch verbessern.A tisztaság növelhető alkoholos mosással.
anderer Traubenmost, ausgenommen teilweise gegorener, auch ohne Alkohol stumm gemachter MostMás szőlőmust, kivéve az erjedésben lévő vagy az alkohol hozzáadásától eltérő módon erjesztéssel lefojtott szőlőmustot

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Alkoholismusalkoholizmus
Alkoholkraftstoffbioalkohol
alkoholischalkoholos
Blutalkoholvéralkohol
Methylalkoholmetilalkohol
alkoholisches Getränkalkoholtartalmú ital
alkoholfreies Getränkalkoholmentes ital
Furfurylalkohol und TetrahydrofurfurylalkoholFurfuril-alkohol és tetrahidro-furfuril-alkohol
höhere Alkohole (C3-C8)Nagyobb szénatomszámú alkoholok (C3–C8)
den vorhandenen Alkoholgehalt;a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban;
Traubenmost (ohne Alkoholsteuer)Szőlőmust (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)
Ethylalkohol landwirtschaftlichen UrsprungsMezőgazdasági eredetű etil-alkohol
Alkoholgehalt (in % vol)Alkoholtartalom (térfogat %-ban)
Alkoholfreie Getränke mit MilchfettgehaltAlkoholmentes ital, tejzsírtartalommal
alkoholische Getränke mit den KN-Codes 2203 bis 2208,a 2203-tól 2208-ig tartó KN-kódok alá tartozó szeszes italok;
ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ODER NITROSODERIVATEALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI
alkoholfreies Bier (Bier mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 0,5 % vol)Alkoholt nem tartalmazó sörök (0,5 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó sörök)
Alkoholfreies Bier und Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 % Vol. oder wenigerAlkoholmentes sör és legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör
Alkohol-, Ether- und Ketonperoxide sowie ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateAlkohol-, éter- és keton-peroxidok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Ethanol und höhere Alkohole [10]Etanol és nagyobb szénatomszámú alkoholok [10]
vorhandener Alkoholgehalt in % vol:tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban:
Whisky (wichtig: ohne Alkoholsteuer)Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)
Malz, ungeröstet (ohne Alkoholsteuer)Maláta, nem pörkölt (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)
bei Wein: der vorhandene Alkoholgehalt,bor esetében a tényleges alkoholtartalom,
Champagner (wichtig: ohne Alkoholsteuer)Pezsgő (champagne) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)
Wirkstoff: Polyvinylalkohol (Gleitmittel) 1,4 %Aktív hatóanyag: polivinil-alkohol (síkosító anyag) 1,4 %,