"Albanien" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

AlbanienAlbánia

Beispieltexte mit "Albanien"

über die Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Albanienaz Albániával létrehozott európai partnerség elveiről, prioritásairól és feltételeiről
Achtung der Minderheitenrechte Erhebung genauer Daten über die Größe der Minderheitengruppen in Albanien.A kisebbségi jogok tiszteletben tartásának biztosítása Hiteles adatokat kell szolgáltatni az Albániában élő kisebbségek méretéről.
Die folgende Eintragung für Albanien wird in alphabethischer Reihenfolge eingefügt: „Albanien a b c dNemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, a higany kivételével)
Darüber hinaus kommt Albanien für Finanzierungen aus Mehrländerprogrammen und horizontalen Programmen in Betracht.Albánia további támogatásokhoz jut a több országra irányuló, és a horizontális programokból.
Erdgasfernleitung von Griechenland über Albanien und die Adria nach Italien, [derzeit bekannt als ‚Transadriatische Pipeline‘ (TAP)]A Görögországból Albánián és az Adriai-tengeren keresztül Olaszországba érkező (jelenleg »transzadriai gázvezeték« [TAP] néven ismert) gázvezeték

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Einhaltung der Verpflichtungen Albaniens im Rahmen seiner Beziehungen mit der EU.Biztosítani kell az Albánia által az EU-kapcsolatok keretei között tett kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartását.
Die Europäische Partnerschaft bietet auch Orientierungshilfen für die finanzielle Unterstützung Albaniens.Az európai partnerség az Albániának nyújtandó pénzügyi támogatásokhoz is iránymutatásul szolgál.
Diese Prioritäten sind auf die spezifischen Bedürfnisse und den Vorbereitungsstand Albaniens abgestimmt und werden gegebenenfalls aktualisiert.E prioritásokat Albánia sajátos szükségleteihez és felkészültségének adott szintjéhez kell igazítani, és szükség szerint naprakésszé tenni.