"Aktenzeichen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Aktenzeichenügyiratszám

Beispieltexte mit "Aktenzeichen"

Aktenzeichen der Entscheidung:A határozat hivatkozási száma::
Aktenzeichen des gerichtlichen Vergleichs:A perbeli egyezség hivatkozási száma:
Aktenzeichen im zuständigen Mitgliedstaat:Hiv. szám a felelős tagállamban:
Aktenzeichen mit dem Zusatz „Gemeinsame Haltung“;hivatkozási szám, amely után a „közös álláspont” kifejezés következik,
Kinder; bitte Name, Alter und Aktenzeichen (falls zutreffend) angebenGyermekek; kérjük, adják meg a nevet, életkort, és adott esetben a hivatkozási számot
sonstige Verwandte; bitte Beziehung, Name, Alter und Aktenzeichen (falls zutreffend) angebenEgyéb rokonok; kérjük, jelöljék meg a rokoni kapcsolatot, és adják meg a nevet, az életkort, és adott esetben a hivatkozási számot