"Abschreibung" auf Ungarisch


Abschreibungamortizáció


Beispieltexte mit "Abschreibung"

Kumulierte steuerliche AbschreibungHalmozott értékcsökkenés adózási szempontból
Die aufgeführten Beträge unterliegen der Abschreibung in Spalte DY.A beírt összegek után a DY. oszlopban meg kell állapítani az értékcsökkenést.
Die kumulative Abschreibung des Gebäudes zu Steuerzwecken beträgt 30.Az épület halmozott értékcsökkenési értéke adózási szempontból 30.
Angaben zur Abschreibung sind Tabelle D ‚VERMÖGENSWERTE‘ zu entnehmen.Az értékcsökkenésre vonatkozó útmutatások a D. táblázatban (ESZKÖZÖK) találhatók.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Sie gelten bis zur vollständigen Abschreibung der Vermögenswerte von Dexia.A kötelezettségvállalások a Dexia eszközeinek teljes amortizációjáig alkalmazandók.
Die planmäßige Abschreibung dieses Geschäfts- oder Firmenwerts ist untersagt;Ezen goodwill amortizációja nem megengedett.
Die kumulierte Abschreibung für steuerliche Zwecke ist 30, und der Steuersatz beträgt 30 %.A halmozott értékcsökkenés értéke adózási szempontból 30, az adókulcs 30 %.
Eine Bank hat deshalb Angaben über seine Methode für die Abschreibung von uneinbringlichen Krediten und Darlehen zu veröffentlichen.Ezért a bank közzéteszi a behajthatatlan kölcsönök és előlegek leírására alkalmazott politikáját.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Definition von Abschreibungen/WertberichtigungenLeírások/kivezetések fogalommeghatározása
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehendHa leírható, akkor tartósan vagy ideiglenesen
Das Grundstück dagegen ist nicht abschreibungsfähig.Mindazonáltal a földterület nem értékcsökkenthető.
Hier ist anzugeben, ob ein Herabschreibungsmerkmal besteht.Meghatározza, hogy van-e leírási jellemző.
Welcher Abschreibungszeitraum ist für die Anlagen vorgesehen?Mekkora az üzemek tervezett amortizálódásának időtartama?
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der WiederzuschreibungIdeiglenes leírás esetén a felértékelési mechanizmus leírása
Kapitalkosten der Investition und Abschreibungen im gesamten Durchführungszeitraum:Nevezze a befektetett és a projekt élettartama alatt értékcsökkentett tőkeráfordítás összes költségét:
Finanzbereich: Abschreibungsstaffelung (Image), aufsichtsrechtliche Meldungen (Evolan)Pénzügyi terület: időbeli elhatárolások (Image), szabályozásokban előírt nyilatkozatok (Evolan).