"Abordnung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Abordnungküldöttség

Beispieltexte mit "Abordnung"

Abordnung der Kommissiona Bizottság küldöttsége
Beendigung der AbordnungA kirendelés megszüntetése
Dasselbe Verfahren gilt für eine Verlängerung der Abordnung.Ugyanezen eljárás vonatkozik a kirendelés időtartama meghosszabbításának esetére.
die Dauer der Abordnung beträgt zunächst drei Jahre;a kirendelés első időtartama három év;
Der ANE arbeitet für die gesamte Dauer seiner Abordnung auf Vollzeitbasis.A KNSZ a kirendelés időtartama alatt teljes munkaidőben teljesít szolgálatot.
der Umzug findet frühestens drei Monate vor Beendigung der Abordnung statt;a visszaköltözésre nem kerülhet sor a kirendelés végét megelőző három hónapnál korábbi időpontban;
Der Experte muss weiterhin die Voraussetzungen für eine Abordnung erfüllen;a KNSZ-nek továbbra is meg kell felelnie a kirendelés feltételeinek;
der Umzug muss binnen sechs Monaten nach Beginn der Abordnung abgeschlossen sein;a költözést a kirendelés kezdeti időpontjától számított hat hónapon belül be kell fejezni;
In bestimmten Ausnahmefällen kann die Abordnung fristlos beendet werden, nämlich:A kirendelés egyes, rendkívüli körülmények esetén azonnali hatállyal is megszüntethető:
der Umzug ist spätestens sechs Monate nach Beendigung der Abordnung abgeschlossen.a visszaköltözést a kirendelés végének időpontjától számított hat hónapon belül be kell fejezni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Als Wohnort gilt der Ort der Abordnung,A kirendelés helyét kell lakóhelynek tekinteni a következő esetekben:
bei Beginn der Abordnung für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;a kirendelés időtartamának megkezdésekor a lakóhelytől a kirendelés helyéig,
bei Beendigung der Abordnung für die Reise vom Ort der Abordnung zum Wohnort.a kirendelés befejezésekor a kirendelés helyétől a lakóhelyig.
Krankheitsurlaub dauert nicht über das Ende der Abordnung der betreffenden Person hinaus an.A betegszabadság nem haladhatja meg az érintett személy kirendelésének időtartamát.
bei Beginn der Abordnung zum Zeitpunkt des Umzugs für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;a kirendelés megkezdésekor a lakóhelyről a kirendelés helyére való költözéskor,
Die Agentur kann unter Bedingungen, die sie selbst festlegt, eine Aussetzung der Abordnung genehmigen.Az Ügynökség engedélyezheti a kirendelés felfüggesztését és meghatározhatja az arra vonatkozó feltételeket.
Bis zu seiner tatsächlichen Wiedereinweisung oder seiner Abordnung dauert der unbezahlte Urlaub aus persönlichen Gründen an.Tényleges visszahelyezéséig vagy kirendeléséig az ideiglenes alkalmazott személyes okokkal indokolt, fizetés nélküli szabadságon marad.