"Abnutzung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Abnutzungelkopás

Beispieltexte mit "Abnutzung"

Schweißungen an Haken, z. B. zum Ausbessern von Abnutzung sind nicht zulässig.Az emelőhorgokon nem szabad hegeszteni, például a kopás kijavítása céljából.
Der Trag- bzw. Lasthaken muss auf Risse, Verformungen, Beschädigungen, Abnutzung und Korrosionsnarben überprüft werden.A teherhordó és a teheremelő horgot ellenőrizni kell a repedések, a deformációk, a sérülések, az elhasználódás és a korróziós bemaródások szempontjából.
Die Alterungsbeständigkeit hängt im Wesentlichen von der Abnutzung und Verdichtung durch die Fahrzeuge ab, die die Prüffläche befahren.Az időbeni stabilitást főként az útfelületen közlekedő járművek koptató és tömörítő hatása határozza meg.
Die Prüfung der Haken auf Verformung, Beschädigungen, Oberflächenrisse, Abnutzung und Korrosion ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr durchzufuhren.Teheremelő horgok vizsgálatát a deformáció, a sérülések, a felületi repedések, a kopás és a korrózió szempontjából szükség szerint, évente azonban legalább egyszer el kell végezni.
Trag- und/oder Lasthaken müssen ausgewechselt werden, wenn die Maulöffnung um 10% aufgeweitet ist oder wenn die Nennmaße durch Abnutzung um 5 % abgenommen haben.A teherhordó és/vagy teheremelő horgokat ki kell cserélni, amennyiben azok szájnyílása 10%-al kitágult vagy azok névleges mérete kopás következtében 5%-al csökkent.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Abnutzungen bzw. Fehlstellungen dürfen nicht vorhanden sein.A láncon nem lehetnek kopott, illetve hibás helyzetű részek.
Reifenabnutzung innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen,gumiabroncskopás a törvényileg megengedett határokon belül,