"Abfrage" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Abfragelekérdezés

Beispieltexte mit "Abfrage"

von einem Benutzer eine Abfrage durchgeführt wird,a keresést felhasználó végzi;
Eine Abfrage der Freigabeparameter erfolgt am Bedienpult.Az engedélyezési paramétereket a kezelőpultról lehet lekérdezni.
die Kosten für die Abfrage bestimmter externer Datenbanken,egyes külső adatbázisokhoz való hozzáférés költsége,
die Kosten der Abfrage bestimmter externer juristischer Datenbanken.egyes külső jogi adatbázisokhoz való hozzáférés költségei.
Die Abfrage einer Kreditdatenbank ist ein nützliches Element bei der Kreditwürdigkeitsprüfung.Egy hiteladatbázis lekérdezése hasznos a hitelképesség vizsgálata során.
Bei Abfrage mit einem Diagnose-Lesegerät müssen die Diagnosesignale an eine oder mehrere Quelladressen übermittelt werden.Egy diagnosztikai kiolvasó kérésére a diagnosztikai jeleket egy vagy több forráscímre kell továbbítani.
Einige Mitgliedstaaten verpflichten die Kreditgeber gesetzlich dazu, die Kreditwürdigkeit aufgrund der Abfrage einer entsprechenden Datenbank zu beurteilen.Néhány tagállam előírja, hogy a hitelező a vonatkozó adatbázisban végzett keresés alapján értékelje a fogyasztó hitelképességét.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Verwendung der ATIS-Meldungen in gerichteten Abfrage/Antwort-ÜbermittlungenAz ATIS üzenetek alkalmazása közvetlen kérésre/válaszadásra
Die Datenbank darf nur den zuständigen Behörden für Abfragen zur Verfügung gestellt werden.Az adatbázishoz tájékozódás céljából kizárólag a hatáskörrel rendelkező hatóságok férhetnek hozzá.
maßgeschneiderte Abfragen zur Unterstützung der Bewertung von Einzelfallberichten über die Unbedenklichkeit und Fallserien;célirányos lekérdezések, amelyek elősegítik az egyedi gyógyszerbiztonsági jelentések és esetsorozatok értékelését;
Dies wird über eine Abfrage in den Parkpositionen erreicht, welche bei Abwesenheit beider Brücken sofort einen Bandstopp auslöst.Ez a parkolási pozíciókban történő lekérdezés révén megy végbe, amelynek során a két híd távolléte esetén a rendszer azonnal leállítja a szalagot.
Die Parkpositionen befinden sich jeweils am Ende des Schienensystems und besitzen, neben der Abfrage der Anwesenheit, eine mechanische Rastung, welche das Gerät in seiner Position fixiert.A parkolási pozíciók mindenkor a sínrendszer végénél találhatók és a jelenlét lekérdezésére szolgáló egységen túlmenően mechanikus reteszeléssel is rendelkeznek, amely rögzíti a készüléket annak pozíciójában.