"Überlassung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Überlassungátengedés

Beispieltexte mit "Überlassung"

Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr und vorübergehende VerwendungSzabad forgalomba bocsátás és ideiglenes behozatal
Überlassung gegen Entrichtung des der Zollschuld entsprechenden Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags oder der Leistung einer SicherheitA vámtartozásnak megfelelő behozatali vagy kiviteli vám összegének megfizetése vagy biztosíték nyújtása alapján történő átengedés
Überprüfung und Überlassung von WarenAz áruk ellenőrzése és átengedése 1.
Vernichtung von Waren, Einleitung von Verfahren und frühzeitige Überlassung von WarenAz áruk megsemmisítése, eljárás indítása és az áruk előzetes kiadása
die Änderung der Zollanmeldung nach Überlassung der Waren gemäß Artikel 173 Absatz 3.a vám-árunyilatkozatnak az áru átengedését követő módosítása a 173. cikk (3) bekezdésével összhangban.
TITEL VI ÜBERLASSUNG ZUM ZOLLRECHTLICH FREIEN VERKEHR UND BEFREIUNG VON DEN EINFUHRABGABEN3. FEJEZET Az áruk ellenőrzése és kiadása
Schadhaften Waren gleichgestellt sind Waren, die vor der Überlassung beschädigt worden sind.Hibás áruknak azokat az árukat kell tekinteni, amelyek átengedésük előtt károsodottak voltak.
wenn die Waren nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach der Überlassung abgeholt werden,az áruk tilalmak vagy korlátozások alá esnek;
Die Überlassung erfolgt gleichzeitig für alle Waren, die Gegenstand derselben Zollanmeldung sind.Az ugyanazon vám-árunyilatkozatban foglalt összes árut egyszerre kell átengedni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Prüfung und Entnahme von Proben oder Mustern der Waren, deren Überlassung ausgesetzt ist oder die zurückgehalten werdenEllenőrzés és mintavétel azon áruk tekintetében, amelyeknek a kiadását felfüggesztették, vagy amelyeket visszatartanak
Aussetzung der Überlassung oder Zurückhaltung von Waren, die im Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzenA feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő áruk kiadásának felfüggesztése vagy ezen áruk visszatartása
Reisebüros, Vermietungs-, Reinigungs-, Wach- und Sicherheits- und sonstigeVermittlungs-/Überlassungs- und unterstützende Dienstleistungen.Utazási irodai, kölcsönzési, tisztítási, biztonsági és más adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység.